Rubriky
Nezařazené

Stanovisko strany Právo Respekt Odbornost k 2. kolu prezidentských voleb

​Vedení strany Právo Respekt Odbornost (PRO) se shodlo na podpoře Andreje Babiše v druhém kole prezidentských voleb.

Strana Právo Respekt Odbornost vždy a se vší rozhodností bojovala proti všem krokům státní moci, které směřovaly proti národním zájmům České republiky a jejím občanům.

Základní lidská práva a svobody, právo na důstojný a bezpečný život jsou pro nás těmi absolutně nejvyššími hodnotami, které jsme důsledně a za všech okolností bránili. A to bez jakéhokoliv ohledu na to, z které části politického spektra útoky přicházely, jak silný mocenský aparát byl do nich zapojen a jakými postihy hrozil. Neustoupili jsme těmto tlakům a neustoupíme ani od našeho požadavku na vyvození plné odpovědnosti vůči všem těm, kteří o destrukci těchto základních hodnot vědomě usilovali.   

Druhé kolo prezidentské volby přichází v nesmírně těžké době. Bezpečnost a svébytnost naší země je v důsledku kritické mezinárodní situace zásadním způsobem ohrožena. Na vnitřní hospodářskou situaci dopadají důsledky ekonomické krize, jež je způsobená neodborným řízením našeho státu, včetně zcela nekritického přejímání chybně stanovených cílů integrační a globalistické politiky. Jsme rovněž svědky postupující koncentrace moci zákonodárné, výkonné a v podobě očekávaných změn ve složení Ústavního soudu i nejvyšší moci soudní do rukou současné vládní pětikoalice. Zcela reálně tak hrozí, že dojde k trvalému narušení dělby moci a k celkovému vychýlení nezbytné rovnováhy pluralitního demokratického zřízení.

Za této situace je proto naší lidskou a občanskou povinností odhlédnout od všech osobních sympatií a antipatií, od politických preferencí a zájmů a podpořit v druhém kole prezidentské volby toho kandidáta, který skýtá větší záruku toho, že bezpečnost, suverenita, prosperita a demokratický vývoj naší země zůstanou zachovány. 

Strana Právo Respekt Odbornost proto podporuje zvolení pana Andreje Babiše prezidentem České republiky. „Základní podmínkou přežití demokracie je diskuse. Pokud zvolíme kandidáta, který slibuje až slepou podporu vládě České republiky, pak k diskusi nedojde a vyhraje jediná ideologie. To jsme tu už zažili. Proti Andreji Babišovi můžeme mít stovky výhrad, ale pokud dovolíme, aby soudce Ústavního soudu jmenoval favorit současné vlády, ztratíme naději na diskusi, na demokracii. Druhé kolo prezidentských voleb není volbou mezi větším a menším zlem. Je to volba mezi přijetím jediné ideologie, proti které se nebudeme schopni bránit, a malou nadějí, že tomu tak nebude. Proto jsme se jednohlasně shodli na tom, že v druhé kole prezidentských voleb podpoříme Andreje Babiše,“ řekl Jindřich Rajchl, předseda strany Právo Respekt Odbornost.

Rubriky
Nezařazené

Výzva poslankyním a poslancům Parlamentu ČR k vyslovení nedůvěry vládě

Vážená paní poslankyně, vážený pane poslanče,

oslovujeme Vás v souvislosti s hlasováním o vyslovení nedůvěry vládě a děkujeme těm z Vás, kteří jste toto hlasování jako standardní metodu vyjádření podpory či nepodpory vládě Petra Fialy v aktuální situaci vyvolali. Chceme Vás vyzvat k tomu, abyste v zájmu občanů České republiky, které jste skládali svůj poslanecký slib, a vědomi si toho, že s tímto konkrétním hlasováním budou historicky spojena Vaše konkrétní jména, vyslovili vládě Petra Fialy jednoznačně nedůvěru. Nyní už přece dávno nejde o něho nebo o stranické zájmy, ale o záchranu České republiky, a tím i o Vaši čest a možnost podívat se českým občanům v budoucnu do očí. 

Tato vláda zcela viditelně a prokazatelně čím dál víc závažně selhává, ať je to otázka energetické bezpečnosti, oblasti ekonomiky, v níž se zcela ztrácí konkurenceschopnost českých firem, podpory nerealizovatelných evropských směrů typu green deal, přístupu ke svobodě slova směrem k cenzuře. Dále pak snaha kriminalizovat svobodu projevu, komunikační strategie na hranici propagandy, přímá podpora popření práva veta v právu EU a přenos suverenity členských států na orgány EU. Snaha otevřít statisícům cizinců všechny naše veřejné služby – úřady, zdravotnictví, školství a další, a to nejen coby konzumentům, nýbrž i coby jejich zaměstnancům, bezmyšlenkovité vyvádění miliard mimo Českou republiku, kterou pak musí zadlužovat na úkor svých občanů, preferování zájmů jiných zemí před zájmy České republiky, pobyt cizích vojsk na našem území se má stát samozřejmostí… A tak bychom mohli pokračovat. Situace je skutečně vážná, a vy, stejně jako my, musíte vidět, že členové vlády už dávno nejsou objektivně schopni dané problémy řešit a i v dnešní vážné době sahají k politicky nezralým jednáním typu dražby mikin; jiní členové vlády jsou zase zcela neviditelní. I proto je tato vláda na historickém minimu podpory našich občanů.

Potřebujeme proto ihned jinou, odborně akceschopnou vládu, která začne neprodleně jednat a zastaví pád naší země na úplné dno. V této souvislosti chceme se vší odpovědností k České republice prohlásit, že jsme připraveni k rozhovorům o tom, jak postupovat dál, a v případě shody i k poskytnutí odborné pomoci v těchto nesnadných úkolech. Jakékoli politické i jiné soupeření jsme připraveni dát stranou, pokud uvidíme, že cesta z tohoto neutěšeného stavu má jasný záměr – zvýšení prosperity, bezpečnosti a suverenity České republiky. Času totiž není  nazbyt. Naopak – je pět minut po dvanácté. Naším jediným cílem je ochrana zájmů naší země a našich občanů. Tomu by dnes mělo vše ustoupit stranou.     

Následně můžeme dojít legitimní cestou k novým volbám. Věříme, že v nich budou mít šanci uspět zejména ti kandidáti, kteří při hlasování o nedůvěře vládě opustí stranickou linii a budou hlasovat podle svého slibu, tedy v zájmu občanů České republiky. 

Proto si Vás dovolujeme oslovit s touto výzvou – hlasujte v zájmu občanů České republiky, hlasujte pro nedůvěru vládě Petra Fialy. Nelze už jinak. 

Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová – senátorka

JUDr. Jindřich Rajchl – předseda strany PRO 

Mgr. Libor Vondráček – předseda strany Svobodní 

 Vidlák – bloger 

Rubriky
Nezařazené

Blíží se doba, kdy budeme za svůj názor „viset“ v pytli na mrtvoly na bodově ministerstva vnitra?

Zřejmě ano! „Šmírovací“ tým ministra Rakušana nazvaný Krizový informační tým (KRIT) zveřejnil materiály, které by měly sloužit ministerstvu, vládě a jednotlivým resortům ke zlepšení komunikace s veřejností. Tým složený ze čtyř expertů na publikaci a PR definoval dezinformační témata, komunikační doporučení, a hlavně vydal předběžné varování. Podle jeho zjištění, dochází k radikalizaci pracovníků státní a veřejné správy, což představuje zásadní problém, který může ohrozit běžné fungování státu a jeho institucí, samospráv a dále urychlit rozpad společenské soudržnosti.

Jestli tady někdo ohrožuje běžné fungování demokratického státu, tak jsou to neustále nové snahy o zavedení cenzury, nových právních norem k potírání názorů, které nesouzní s vládní propagandou, dehonestace osob, které se nebojí vystoupit proti vládnoucí garnituře, a dokonce se připravuje kriminalizace osob za šíření dezinformací, přitom o tom, co je či není dezinformace rozhodují nevládní neziskové organizace a pár vybraných osob. K nim patří také oni čtyři experti KRITu, které neznáme, a jejichž zjištění nebyla podrobena široké odborné debatě. A média? Ta mlčí. Žádné ověřování, zjišťovaní informací a objektivní a vyvážené názorové zpravodajství.

Za silnou komunikační hrozbu je v materiálech označena „Válka & energetická krize“. K tomuto tématu vymyslel KRIT opatření pro správnou komunikaci. „Je třeba intenzivně komunikovat: odhalovat manipulativní techniky nepřítele a debunkovat, provést tzv. naming and shaming,“ uvádí se v doporučení. Debunkovat a provést tzv. naming and shaming znamená odhalovat falešné zprávy a pak jejich autory pojmenovat a zostudit, chcete-li zahanbit! V praxi to znamená veřejně říci, že osoba, skupina udělala něco špatného. Tato veřejné zahanbování se používá ke sjednocení veřejného mínění proti určitým druhům chování a jejich odrazení od dané činnosti. Pokud tomuto popisu z Googlu nerozumíte, tak to přeložím. To je ta dehonestace osob za jiný než povolený názor, to je nálepkování slovy dezinformátor, dezolát, frustrát, či proruský troll bez jakékoliv možnosti se hájit. Je to jen propaganda a snaha o zavedení cenzury. Nebo si pod slovy „sjednocení veřejného mínění“ představujete pluralitu názorů?

KRIT dále doporučuje: „Anonymizovaný monitoring nálad ve státní a veřejné správě. Včasná identifikace osob, které mohou šířit antisystémové nálady a jejich zapojení do dialogu.“ Před rokem 1989 se tomu říkalo „šmírování a udávání“.

Od expertů na PR bych očekávala naprostou nestrannost a objektivnost, asi naivně. Ve svých materiálech opakovaně tvrdí, stejně jako vládní garnitura, že jsme ve válce: „Současná politika Ruské federace v oblasti energetiky není ničím jiným než pokračováním války jinými prostředky. To znamená, že ve válce se nenachází jen Ukrajina, ale také Česká republika spolu se svými evropskými spojenci. Úkolem státu je proto posílit ve veřejném prostoru povědomí, že se Česká republika nachází v nové, zatím nepoznané, válce.“ A za zmínku stojí také jejich popis radikalizace. „V České republice právě probíhá politický střet o to, zda bude energetická krize interpretována jako selhání státu, nebo coby důsledek ruské „energetické války“, jež si klade za cíl rozklad české společnosti. Lidé jsou krajně znejistělí a bojí se budoucnosti. Často nevědí, jak zaplatí účty za elektřinu a zda budou mít na základní životní potřeby. Část společnosti se radikalizuje. A volá po změně politické reprezentace.“

Takže občané, kteří nevědí, jak zaplatit účty za elektřinu a kritizují současnou situaci a vládu jsou radikálové? Na vyjádření nesouhlasu snad mají občané v demokratickém státě právo! Nebo už je experti KRITu připravují na totalitu? Začněte u sebe. Jste to vy, co vnášíte mezi občany místo jasných řešení, chaos, obavy a strach! Osvěžte si paměť a přečtěte si Listinu základních práv a svobod. Ve svobodné společnosti není přípustné omezit svobodu myšlení a svobodu rozhodování. Do zaručených práv a svobod jedinců nesmí státní moc zasahovat jinak, než Listina výslovně připouští.

Politikům radíte vysvětlovat a intenzivně komunikovat s občany, tak asi proto jsme už několik týdnů neviděli v médiích některé členy vlády, například I. Bartoše a některé ministryně a ministry i více než půl roku. A jen tak mimochodem na závěr. Ve vašich dokumentech je často uvedeno datum, kdy byly pořízeny a některé z nich vznikly, několik měsíců před tím, než ministr Rakušan veřejně oznámil, že KRIT vznikne. To by opravdovým expertům na PR nemělo uniknout.

Rubriky
Nezařazené

Ať jsou tyto Vánoce i rok 2023 PRO vás jedinečné!

„Chtěl bych Vám všem popřát k Vánocům to nejdůležitější – abyste si je užili v kruhu svých blízkých a měli možnost s nimi strávit co nejvíce času. Neboť hlavní měnou našeho života není nic jiného než jedna vteřina. A každá vteřina strávená s lidmi, které milujete, je tou nejlepší možnou investicí, které nikdy nebudete litovat. Děkuji Vám všem za Vaši podporu, za Vaši důvěru, a především za vteřiny, které jste nám v právě končícím roce věnovali. Upřímně si Vaší přízně vážíme. Drazí přátelé, přeji Vám ze srdce krásné a pokojné Vánoce a šťastný nový rok!“

Jindřich Rajchl, předseda

„V souvislosti s vánočními svátky bych dokázal vymyslet spoustu vznosných vět. Jenže – jako člověk, který Vánoce miluje, jako táta tří dětí – chci říci jediné. Moc prosím, nenechme se nikdy a nikým připravit o pocit osobního štěstí a radosti. Vánoce pro mě vždy byly, jsou a budou časem, kdy prostě chci prožívat jednoduchou radost z přítomnosti těch nejbližších. Přeji Vám všem, abyste si Vánoce užili stejně, jako já – s tím hřejivým pocitem štěstí z blízkosti těch, na kom Vám opravdu záleží. Šťastné Vánoce vám všem.“

Tomáš Nielsen, 1. místopředseda

„Před pár lety se mě můj syn zeptal: „Maminko, proč si lidé dávají pod stromeček dárky, přejí si všechno nejlepší, když téměř po celý rok si na sebe nenajdou čas a jsou na sebe zlí?“ Často na jeho větu myslím, a proto přeji nám všem, abychom si na sebe našli čas nejen o Vánocích.
Prožijme tyto sváteční dny v klidu a pohodě v kruhu svých blízkých, vzpomeňme na ty, kteří s námi u štědrovečerního stolu už nemohou sedět a rozdávejme nejen dárky, ale radost, lásku a pochopení. Vězte, že pro mnohé z nás bude největším dárkem, objetí, pohlazení a
společné strávené chvíle. Končí rok, který byl hektický, pro mnohé turbulentní a zlomový. Mnozí z nás zapomněli na to, co je lidská důstojnost a nechali se omezovat, diskriminovat a ponižovat. Přeji nám všem, abychom společně našli sílu a do našich životů vrátili slušnost,
respekt, svobodu a vzájemné pochopení. Není to ve hvězdách, je to v nás. Ať je ten rok 2023 PRO nás šťastný!“

Alena Maršálková, místopředsedkyně

„Brzy skončí druhý rok událostí, nad kterými řadě z nás zůstává rozum stát, a o kterých by se nám dříve ani ve zlém snu nezdálo. Událostí, které ovlivňují život téměř každého a většiny z nás nikoli k lepšímu. Přeji všem, aby alespoň v období Vánočních svátků měli možnost
zapomenout na všechno špatné, co se kolem nás děje a užili si sváteční dny ve stejné pohodě, štěstí a radosti, jako dříve. Aby se těšili z přítomnosti svých blízkých, bezpečí svých rodin a radostného očekávání svých dětí a nenechali si Vánoční pohodu ničím pokazit.
Současně přeji všem do nadcházejícího nového roku dostatek sil, abychom byli schopni se vypořádat s tím, co nás čeká a zřejmě nemine, pevné zdraví, vůli a odvahu. Je před námi ještě mnoho tvrdé práce, ale přeji nám všem, abychom si za rok mohli oddychnout, že je to
za námi.“

Ondřej Svoboda, místopředseda

„Pojďme si dát sami sobě, našim blízkým a všem lidem dobré vůle na Vánoce ten nejkrásnější dárek. Darujme náš čas, naši vůli naslouchat a pomáhat, naše znalosti a zkušenosti, důslednost, odhodlání a pevnou vůli. A slibme si, že si budeme pevně stát bok po boku v dobrém i ve zlém, že nikdo nezůstane sám, že žádná bolest či starost nezůstane opominuta, že nestrpíme žádné bezpráví a útlak. Bude to ten dárek nejcennější.“

Petr Vacek, místopředseda

Rubriky
Nezařazené

Podporovatelé a příznivci ze Zlínského kraje hodnotili uplynulý rok a plánovali další aktivity

Ve Zlínském kraji se v předvánočním čase sešel krajský koordinátor Pepa Palíšek s našimi registrovanými podporovateli a příznivci. První setkání proběhlo v Kroměříži, kde naše strana PRO dosáhla velmi dobrého výsledku v komunálních volbách a na radnici tak máme své zástupce v obecním zastupitelstvu, výborech a komisích. Následovalo setkání ve Valašském Meziříčí, ze kterého vzešel nový koordinátor pro okres Vsetín. Nejvíce podporovatelů se sešlo v Uherském Brodě a poslední setkání proběhlo před pár dny ve Zlíně. Všechna setkání proběhla ve velmi přátelském duchu. Diskutovalo se o aktuálních problémech současnosti, volbě prezidenta, zvyšování cen potravin
a energií, ale hlavně o aktuálním směřování naší politické strany, jejím programu a možnostech, jak se aktivně zapojit do budování jejího dobrého jména. O úžasné atmosféře každého setkání svědčí i přiložené fotografie. V roce 2023 budou setkání s našimi registrovanými podporovateli, příznivci a sympatizanty pokračovat v pravidelných intervalech a už nyní se na vás všechny moc těší krajská organizace pro Zlínský kraj.

Rubriky
Nezařazené

Nevěříme vám, protože nám lžete!

Jednostranné články, reportáže, pořady a debaty. Každý kdo vybočuje z nařízeného směru a má jiný názor, je dezinformátor, dezolát, frustrát, proruský troll, šváb či šmejd. Takto dnes vypadá drtivá část mediální scény a sociálních sítí. To, v jaké stavu je dnes naše země, je dílem nezodpovědných a nekompetentních politiků, které vehementně podporují mainstreamová média v čele s těmi veřejnosprávními. Po téměř 20leté novinářské praxi mě doslova zvedl ze židle počin redaktora Radka Bartoníčka ze serveru Aktuálně.cz. Ten si stěžuje, že ho štve, že občané nevěří novinářům a oni se přitom, tak snaží. Proto se pustil do osvěty občanů. Na svém twitteru zveřejnil video, ve kterém nám chtěl přiblížit novinařinu a politiku. Po jeho shlédnutí musím konstatovat, že pokud takto pracuje většina novinářů, pak se ani nedivím, že je naše mediální scéna v takovém marasmu. A jen doufám, že už brzy bude toto video sloužit jako odstrašující příklad, při výuce na školách, jak se nemá dělat novinařina.

Začnu od konce. Pokud si myslíte, že nám pan redaktor svou práci a politiku ve videu přiblížil, pak se pletete. Je to jen živá reklama na předsedu vlády Petra Fialu. Pan redaktor ve svém vystoupení umocňuje důležitost svých slov neverbální komunikací, kterou zdůrazňuje své emoce. Rozhazuje rukama, pak kývá jednou rukou a k tomu hrozí či ukazuje do kamery, tedy na nás prstem. Toto gesto je naprosto nevhodné nejen v osobní komunikaci, natož ve veřejné. V úvodu videa nám dokonce prozradí své telefonní číslo. Vzpomínáte na jednu předvolební kampaň, kdy nám z billboardů oznamovali kandidáti za Hnutí ANO, že mají číslo na Babiše? 

Poté nám zdůrazní, že je novinář z důvěryhodného webu. To asi, abychom si nemysleli, že je dezinformátor. No a pak to přijde. Štve ho, že si myslíme, že novináři šíří nepravdu nebo podvádí čtenáře. Není to pravda. Často to prý slyší na protivládních demonstracích. Dušuje se, že on i jeho kolegové se informace snaží ověřovat. A jako příklad uvádí, nedávný rozhovor s předsedou vlády Petrem Fialovou. A padají z něj opravdu perly: „Bylo jen na nás, co se budeme ptát! Nikdo nám neříkal, na to se ptejte, na to se nesmíte ptát. Bylo to jen na naší svobodné vůli, protože u nás máme novinářskou svobodu. A hodně jsme mysleli na nevoliče Petra Fialy, co oni by se ho zeptali, snažili jsme se být kritičtí.“ Docela ráda bych se ho zeptala, proč nám to říká? Vždyť je to samozřejmost, nebo si snad někdy někteří politici diktují o čem budou či nebudou mluvit? 

A pan redaktor vypustil z úst další pecku. „Ptali jsme se pana premiéra také na osobní věci a jako perličku uvedu, že jsme se ho zeptali na MS ve fotbale, zajímaly nás emoce, komu fandí, kdo podle něho vyhraje a on odpověděl, že to neřekne, že by musel víc analyzovat hru, vidět více utkání a na to nemá čas. Neřekl ani, kterému mužstvu fandi. A tak je to u něj i v politice. Nemůžete od něj čekat rychlé soudy, nějaké emoce, ale zároveň jsou s ním zajímavé rozhovory, je zajímavé si s ním povídat. Není tak nudný patron, jak si lidé myslí. Ale to neznamená, volte ho, nebo nevolte ho. Nikdy vám nebudu nic říkat u žádného politika. My novináři se snažíme ke všem politikům přistupovat stejně.“ Za toto vystoupení by v době, kdy se dělala poctivá novinařina, dostal pan redaktor nabídku od svého zaměstnavatele, aby si hledal místo v jiném oboru, třeba v marketingu, nebo v PR týmu Petra Fialy, protože reklama mu jde líp, než psaní článků.

Když si zcela nezaujatě přečtete zmiňovaný rozhovor, tak se z něj vlastně nic moc nedozvíte, kromě toho, že se Petr Fiala kdysi věnoval sportu, že je s prací ministrů spokojen a nikoho, ani Pavla Blažka kvůli kauze brněnských městských bytů, odvolávat nechce. Když se redaktor konečně začne ptát na to, co zajímá velkou část občanů, jako je vysoká inflace, zálohy na energie, tak se zase nedozvíte nic kromě prázdných frází a bezobsažných vyjádření. „Nenecháme nikoho padnout, prosím, občany o trpělivost“„Čtu různé názory, účastním se porad ekonomů, spolupracuji s expertními týmy. Mně kritická debata vůbec nevadí. Když mi připadá něco zajímavé, tak se tím řídím, ale současně říkám, že se pohybujeme mezi několika póly“… „Jsou před námi obrovské výzvy, které máme v programovém prohlášení a musíme je naplnit“… „Jsme připraveni dělat věci, které nejsou populární, a budeme v tom pokračovat“… „Lidé, se kterými se setkávám, a jsou našimi voliči, si dobře uvědomují, že základním zdrojem problémů je ruská agrese na Ukrajině a válka, kterou proti nám vede Putin prostřednictvím energií a dalších ekonomických věcí“…

Pokud někdo z vás čekal nějaká konkrétní řešení či vize bude zklamán i z další odpovědi. Pana redaktora zajímalo, jak by podle Petra Fialy měla naše země vypadat za 10 let. „Právě to bude předmětem diskuse. Určitě chci zmiňovanou vizi vytvořit a budu na ní pracovat. Začneme se jí zabývat od začátku roku, kdy budeme upravovat programové prohlášení vlády.“ Opět tedy nic neříkající odpověď, možná uspokojivá pro fanouška SPOLU, nikoli pro erudovaného novináře. Redaktor Bartoníček se ale už více neptal. 

A jak se ve videu pan redaktor dušuje, že si všechny informace ověřuje, tak takto to u něj vypadá v praxi. Otázku zformuloval tak, aby vyzněla jako kritika, ovšem ve skutečnosti jen nahrává Petru Fialovi. Zeptal se: „Nedůvěra ve vládu ale roste i mezi lidmi, kteří vládní strany volili. Experti to přikládají hlavně nezvládnuté komunikaci. Jak ji zlepšíte?“ Odpověď: „Nedůvěra ve vládu neroste. Ukázaly to komunální a senátní volby, ze kterých se opozice snažila udělat hlasování o vládě.“ A dál nebylo nic. Tímto novinář ignoroval názory expertů, které v odpovědi uváděl a profík, by vytáhl poslední průzkumy veřejného mínění, které deklarují pravý opak. 

O tom, že protivládní demonstrace nazývají v rozhovoru proruskými, raději moc nekomentuji. Proruské je vlastně to, že lidé, nespokojení se současnou ekonomickou situací, dodáváním zbraní na Ukrajinu, teď i s výcvikem ukrajinských vojáků u nás, s nesmyslným zadlužováním našich dětí, dají svůj názor veřejně najevo a jdou na demonstraci. To si tedy dovolili hodně! Shrnu celý rozhovor do jedné věty. Bylo to jen PR Petra Fialy, nic nového jsem se nedozvěděla a číst ho, byla to ztráta času.

Na závěr se vrátím k videu pana redaktora. Ten vyzval občany: „Nešiřte po sociálních sítích nenávist a lež, ověřujte si informace, naslouchejme si, komunikujme!“ Možná by stačilo, kdyby s touto výzvou začal u svých kolegů napříč médii. Jejich příspěvky na sociálních sítích se mnohdy nedají ani přečíst nahlas. Další apel by měl směřovat k politikům, kteří se neštítí ani na jednání veřejně napadat své kolegy. Pak lze moralizovat nás občany. 

Počin pana redaktora je zoufalý pokus změnit náladu ve společnosti. Nápravu je potřeba dělat od těch, kteří ji mají na svědomí. Přestaňte dělat agitky, začněte dodržovat etický kodex novináře a respektovat čl. 17 Listiny základních práv a svobod, který mimo jiné říká, že občané demokratického státu bez rozdílu svého společenského postavení mají nezadatelné právo na informace. Toto občanské právo realizují novináři svou činností, a proto přejímají plnou odpovědnost za to, že informace, které předávají, jsou včasné, úplné, pravdivé a nezkreslené. Občan má právo na objektivní obraz skutečnosti a také právo na vyjádření vlastního názoru. Ten může být předmětem kritiky, ale nikdy nesmí být předmětem perzekuce, diskriminace či dehonestace ze strany státní moci či veřejnoprávních médií. Až toto budete vy novináři, respektovat, pak my občané, vám budeme věřit!

Zdroje:

https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Proc-nam-neverite-My-vam-nelzeme-Novinar-Bartonicek-smutne-k-Cechum-722457
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/petr-fiala/r~1c2f86d672c811ed9ae20cc47ab5f122/
Rubriky
Nezařazené

Vláda národní rozpočtové katastrofy

Současné pětikoaliční vládě Petra Fialy se začalo říkat Vláda národní katastrofy. Nutno říci, že plným právem, alespoň co se týče rozpočtové odpovědnosti. Ano, nastalo období schvalování rozpočtu, a protože je po volbách, tak se opravdu nestačíme divit. Vládnoucí koalice opravdu ztratila veškeré myslitelné zábrany a vlastně nám tak beze studu přiznala, že neumí vůbec nic.

Vzpomenete si, jak loni na podzim nám „ušetřila“ (dle svého vlastního vyjádření) 96,6 mld. Kč, když upravila původní návrh rozpočtu tak, že seškrtala pár fiktivních investičních výdajů, které nebyly plně připravené, a hlavně zvedla příjmy z našich daní o 62 mld. Kč? Jak tedy snížila návrh schodku z 376,6 mld. Kč na krásných 280 mld. Kč a prohlásila se za vládu rozpočtově odpovědnou?

No realita je taková, že už máme za sebou první novelu, která zvýšila schodek na 330 mld. Kč (mimochodem s dalším navýšení výběru našich daní o další 65 mld. Kč jakoby lidé a firmy měli dost peněz). A aby toho ještě nebylo dost, tak Sněmovna nyní projednává rozpočtovou novelu, která může schodek prohloubit až na 375 miliard korun. Bude tedy nakonec o necelé 2 miliardy korun nižší, než jaký předpokládal původní návrh rozpočtu, jak jej předložil ještě rozpočtově nezodpovědný Babišův kabinet. A to vše při faktu, že vláda pořád plánuje vytáhnout z našich kapes o 127 mld. Kč více na daních. Pokud doufáte, že ty peníze jdou alespoň do investic, tak vás musím zklamat. Nejdou.

Bohužel, to je teprve začátek, celé rozpočtové katastrofy. Vláda nyní schválila a předloží svému Parlamentu (úmyslně říkám svému, neb v něm po proběhlých volbách není síla, která by se jí mohla postavit.) návrh rozpočtu na rok 2023 a střednědobý výhled na roky 2024 a 2025. A pokud jste měli pocit, že hrátky kolem rozpočtu 2022 jsou špatný vtip, tak teprve nyní začíná to pravé rozpočtové peklo.

Připravený a vládou schválený návrh rozpočtu na rok 2023 obsahuje příjmy 1928 mld. Kč a výdaje 2223 mld. Kč, tedy schodek státního rozpočtu by tak příští rok mohl dosáhnout 295 mld. Kč. Ve střednědobém výhledu navrhuje ministerstvo financí schodek rozpočtu ve výši 280 mld. Kč, pro rok 2024 a 260 mld. Kč v roce 2025.

Jistě umíte dobře sčítat, takže 375 mld. Kč za rok 2022, k tomu 295 mld. Kč za rok 2023, dále 280 mld. Kč za rok 2024 a nakonec 260 mld. Kč za rok 2026 dává dohromady neuvěřitelných 1210 mld. Kč za 4 roky této vlády!!!

Já to možná napíšu takto – 1 210 000 000 000 Kč.

Celkový dluh ČR k 31. 12. 2021 činil 2465,7 mld. Kč, takže tato vláda rozpočtové katastrofy zvýší za 4 roky zadlužení o 49,1 procent toho, co zvládly zadlužit všechny české vlády předtím za 31 let!!! A když to hodně zjednoduším a přepočtu touto vládou vytvořený dluh na jednu osobu, tak tato vláda zadluží každého občana (včetně dětí a novorozenců) o dalších 113,5 tis. Kč. To je na čtyřčlennou rodinu krásných 454 tis. Kč.

Bohužel to ale pořád není ta nejhorší zpráva, jsou tu ještě další dvě horší. Jedné jste si možná již všimli sami. Tato vláda jaksi považuje za standard, že schodek dosahuje částky 260 mld. Kč a více. Předpokládá tedy, že hluboce deficitní rozpočet je novým trvalým stavem a nepředkládá a ani neplánuje předložit žádné řešení. Nutno dodat, že mírné snižování schodku je dáno nikoliv systémovým řešení či úsporami na straně výdajů, ale rychlejším tempem výběru našich daní, než je tempo růstu vládních výdajů. Jediné tedy co očekávají, že z nás vyždímají více než dosud, a to díky předpokládanému růstu HDP v ČR.

A to je ta poslední a zcela nejhorší zpráva. To celé rozpočtové šílenství je postaveno na predikci reálného růstu HDP v ČR, a to pro celé období 2022 až 2024.

Jen krátká ukázka zpráv za poslední týden:

 z ECB a EU:

  • Hlavní ekonom ECB Philip Lane začátkem tohoto týdne připustil: „Eurozóna je nebezpečně blízko recesi.“
  • „Možná se dostáváme do jedné z nejnáročnějších zim za celé generace,“ řekl minulý týden komisař EU pro hospodářství Paolo Gentiloni.
  • „Je těžké předvídat, jaký bude skutečný výsledek v roce 2023, ale určitě to bude těžký rok, jehož první čtvrtletí bude s největší pravděpodobností negativní, protože věříme, že poslední čtvrtletí roku 2022 bude pravděpodobně také negativní,“ ECB Prezidentka Christine Lagardeová tak potvrdila technickou recesi minimálně pro dva následující kvartály.

A ze světa investičních bankéřů:

  • „Důkazy o recesi se hromadí,“řekl ekonom Commerzbank Christoph Weil.
  • „ECB si v zásadě myslí, že normalizuje politiku, ale za současných okolností ve skutečnosti zesiluje pokles,“ řekl Alex Brazier, zástupce ředitele BlackRock Investment Institute.
  • Ekonomové Deutsche Bank minulou středu uvedli, že jejich projekce „mírné recese“ v Evropě již neplatí, protože energetická krize eskalovala. Prognózu snížila na -2,2 procenta z předchozích 0,3 procenta.
  • Barclays očekává, že eurozóna se příští rok sníží o 1,1 procenta.

Celý ekonomický svět očekává v EU recesi a v zásadě jen řeší jak velkou a jak dlouhou, ale český ministr financí bez ekonomického vzdělání připraví a česká vláda schválí návrh zákona, do kterého předepíše ekonomický růst. Vím, že Parlament je sbor zákonodárný ale pochybuji, že jeho moc dokáže změnit ekonomický běh světa, a tedy lze oprávněně očekávat, že skutečný schodek za rok 2023 bude ještě výrazně horší, a to samé lze říci i o následujících letech.

Bohužel máme opravdu vládu národní rozpočtové katastrofy, pod jejíž vedením se řítíme vstříc dluhu, nad kterým zůstává rozum stát a zcela bez náznaku jakéhokoliv řešení.

Pokud v politice důsledně uplatníte pravidlo o tom „moudřejší ustoupí“ tak nezbytně nutně dojdete do stavu, že ve vaší vládě budou sedět jen blbci.

Nemohu se ubránit pocitu, že při sestavování rozpočtu moudří v ČR ze slušnosti ustoupili blbcům. Jinak si tento návrh rozpočtu opravdu neumím vysvětlit. Vy ano?

Rubriky
Bezpečnost Ekonomika Energetika Nezařazené

Tiskové prohlášení: Otevřený dopis strany Právo Respekt Odbornost členům Parlamentu ČR

Praha, 4. října 2022

Vážené senátorky a poslankyně,
vážení senátoři a poslanci,

jistě neunikla vaší pozornosti hrubě urážlivá veřejná prohlášení členů politických stran a mediálně známých osob vůči Mgr. Janě Zwyrtek Hamplové, zvolené do Senátu Parlamentu České republiky v
senátním obvodu č. 76 – Kroměříž.

Touto cestou v první řadě odsuzujeme podobné projevy nenávisti a zloby jako něco, co se nesmí stát novým stylem politické kultury v České republice.

Současně vyzýváme i vás, abyste se k těmto výrokům otevřeně vyjádřili. Jsou totiž směrovány vůči Vaší nastupující kolegyni, demokraticky zvolené člence Parlamentu České republiky. Jsme přesvědčeni, že v tomto případě jednoznačně platí latinské „Qui tacet, consentire videtur”, tedy „kdo mlčí, zdá se, že souhlasí”.

Bez vzájemného respektu a bez dodržování alespoň základních zásad slušnosti ztratí Česká republika právo označovat se za demokratickou zemi, za zemi, založenou na lidskosti a právu.

Žádáme každého z vás, abyste veřejnost seznámili se svým pohledem na tuto zcela nepřijatelnou kampaň. Protože mlčení si bude naše společnost oprávněně vykládat jako váš souhlas s podobnými výroky, jaké jsou uvedeny v příloze dopisu.

JUDr. Jindřich Rajchl, předseda
JUDr. Tomáš Nielsen, 1. místopředseda
Mgr. Alena Maršálková, místopředsedkyně
Mgr. Ondřej Svoboda, místopředseda
JUDr. Petr Vacek, místopředseda

Příloha:
Ukázka urážlivých a hanlivých komentářů zveřejněných na sociálních sítích o Mgr. Janě Zwyrtek Hamplové.

Kontakt pro média: [email protected]

Rubriky
Jindřich Rajchl Nezařazené

Otevřený dopis – výzva k omluvě

Otevřený dopis - výzva k omluvě
Rubriky
Nezařazené

Velice se mýlíte, pane premiére!

Nejsme extremisté ani proruští aktivisté! Jsme Češi. A také Moravané a Slezané. Nevím, jde-li jen o hlouposti padající z úst premiéra či jde o výraz obav či překvapení ze včerejší demonstrace na Václaváku.

Jistě jde o pokus nás zdiskreditovat. Jasně se ukazuje linka na sedmdesátá a osmdesátá léta a slova na účet tehdejších disidentů a protivládních aktivistů ve stylu Rudého práva: slova o zaprodancích západu, přisluhovačích imperialismu či nohsledech USA byla v Husákových (a nejen jeho) projevech a článcích na denním pořádku. „My si republiku rozvracet nedáme“ znělo z úst komunistů na stránkách sdělovacích prostředků.

Některé dnešní úvodníky masmédií mi tu dobu připomněly. Opět slyšíme (premiérova) podobná slova jen v opačném gardu : slova o extremistech a proruských aktivistech, lidech, kteří obhajují Putinův útok na Ukrajinu či celkově kremelskou politiku. A škodí tím Česku. Odkazují také na ruská média, která ve včerejší demonstraci hledají proruskou podporu. Vím jistě, že tomu tak není.

Včerejší hlas stotisíce lidí zněl především obavou ze zhoršení ekonomiky České republiky, obavou z možného rozvratu jejího hospodářství a především obavou z dalšího vývoje směřujícího k chudobě, ať již ji nazveme chudobou energetickou nebo jinou. Hlasy premiéra a představitelů vládních stran ve stylu „Tak si vezmu druhý svetr!“ nebo typu „Jsme ve válce a musíme se uskrovnit!“ nejsou vůbec důvěryhodné, ale spíše pohrdlivé a trapné.

Chceme důstojnou Českou republiku, ne bruselskou gubernii! Chceme vládu, která by se za nás postavila, ne vládu která se snaží být poplatná berlínské vládě nebo evropské komisi! Mimochodem neslyšel jsem jasná slova odmítnutí z úst premiéra Fialy směrem k návrhu německého kancléře Olafa Scholze, v kterém nás vyzývá k souhlasu se zrušením práva veta ČR (a dalších členských států EU) při důležitých hlasováních v Evropské radě, přičemž zrušení práva veta by menším zemím odebralo možnost okamžité obrany před nadvládou velkých států. Chceme vládu , která nám zajistí na zimu teplo a dostatek dostupné energie pro naše domácnosti a firmy. Ne vládu, která nás zásobuje politickými proklamacemi a lichými sliby! Chceme vládu, pro kterou bude Česká republika na prvním místě! MY JSME ČEŠI!

MUDr. Marek Zeman, MBA