Váš hlas vytváří budoucnost

Napište nám váš názor [email protected]

Setkání na Náchodsku dává lidem naději

21 dubna, 2023

Dne 3. dubna 2023 se sešli členové a podporovatelé strany PRO, MO Náchod.

V úvodu setkání se navzájem představili a seznámili všichni přítomní.

V samotném setkání pak pí. Ing. Jezberová a host p. JUDr. Mitrović hovořili o tom, jak by mohla strana PRO, MO Náchod pomoci lidem a jejich situaci. Zhodnotili průběh všech konaných akcí a jejich odezvu ve společnosti, dále pak průběh poslední výborné veřejné debaty s MUDr. Jiřím Beranem, CSc., organizované MO Náchod. Vysloveno bylo také poděkování aktivním členům a zvláště pak podporovatelům za skvělou pomoc při organizaci těchto akcí.

 

ítomní byli seznameni s jednáním Krajské rady strany PRO a jejich úsilím o podporu rozvoje MO, kraje a strany, Akce Česko proti bídě II., Odborné pracovní skupiny, Web, Facebook a články.

 

Následně pí. Ing. Jezberová informovala přítomné o nadcházející akci, která se bude konat dne 16. dubna 2023. Na závěr byli pozváni přítomní a jejich známí na plánovanou veřejnou debatu s p. JUDr. Petrem Vackem, která má pomoci lidem.

Autor: Ing. Jana Jezberová

Sdílet přes WhatsApp
Sdílet na Facebooku
Sdílet na Twitter
Sdílet E-mailem