Naši lidé

Náš společný tlak má smysl!
O nás

PRO - Právo Respekt Odbornost

Jsme tu, abychom vám, občanům, poskytli silné a hlasité zastoupení. Jsme zárukou, že vaše hlasy budou slyšet a požadavky budou brány vážně. Naším posláním je podporovat změny, které přinesou pozitivní výsledky pro občany, a to bez ohledu na politické názory nebo postavení.

Náš tým je připraven pracovat tvrdě s jediným cílem dosáhnout výsledku pro vás. Jsme připraveni představit své nápady a iniciativy, které pomohou občanům naší země, dostat se do lepší budoucnosti.

Děláme vše pro lidi

Držíme se svých tezí
Vždy se držíme svých slibů!

Nebojíme se změn, které potřebuje naše země jako sůl. A to vládu odborníků – od amatérismu Pryč!
Naším cílem je zlepšit kvalitu života každého občana a jsme přesvědčeni, že jsme schopni toho dosáhnout.

Předsednictvo

Politické grémium

Předseda

JUDr. Jindřich Rajchl

1. Místopředseda

JUDr. Petr Vacek

Místopředseda

MUDr. Marek Zeman, MBA

Místopředseda

Mgr. Josef Palíšek

Místopředseda

Ing. Matěj Drbohlav, MBA

Předseda
rozhodčí komise

Mgr. Ing. Zdeněk Cvejn

Předsedkyně
kontrolní komise

Ing. Ivana Turková, Ph.D., MBA

Tajemník
rady odborných garantů

Ing. Tomáš Balvín

Krajští předsedové

Transparentní
0 %
skrytých záměrů
0 %
Nasazení hájit váš hlas
0 %
Přispějte na kampaň

Naše kampaň je poháněna příspěvky
od fanoušků jako jste vy

ZÍSKANÉ PŘÍSPĚVKY NA KAMPAŇ
0