VOLEBNÍ PROGRAM

PRO volby do EP 2024

Prosperita a Soběstačnost ČR v EU

PRO růst a soběstačnost ČR

Ve všech případech budeme podporovat ekonomický růst a zvýšení soběstačnosti ČR, zejména vyšší využití českých surovin v rámci českého primárního průmyslu, včetně obnovy kontroly nad vodou jako strategické suroviny státu.

PRO levnější energie

Trváme na zachování energetické samostatnosti ČR a využití jádra jako čistého zdroje energie. Odmítneme snahu vytvořit z ČR importéra energie.  Stejný důraz klademe i na energetickou soběstačnost celé EU, která je nezbytným předpokladem prosperity celé evropské ekonomiky. Pro přechodné období dostavby atomových elektráren zajistíme výjimku do roku 2046 pro využití uhelných zásob jako paliva pro stávající uhelné elektrárny, aby nedošlo k potřebě dovozu elektrické energie do ČR.

PRO rovné podmínky ČR v EU

Budeme hájit rovnost podmínek pro české zemědělce na evropském trhu, aby nebyli znevýhodněni oproti jiným státům a měli stejnou podporu, jako je tomu v západní Evropě.

PRO českou korunu

Hájíme právo platit českou korunou v hotovosti, která je zárukou naší svobody a zachování prosperity a suverenity ČR.

PRO dostupnost bytů

Zrušením realizace Green Dealu eliminujeme zvýšené investice do snížení energetické náročnosti existujících budov, a tedy další zhoršení dostupnosti bytů.

PRO investice do vzdělání

Podpoříme růst investic do vzdělávání, a zejména vytváření dalších možností studia v zahraničí pro české studenty, i využití evropských fondů pro vytváření inovačních start-up inkubátorů v rámci českých vysokých škol.

STOP nekvalitním potravinám

Prosadíme stejnou kvalitu dovážených potravin za srovnatelné ceny jako v zemi producenta. Podpoříme růst potravinové soběstačnosti na regionální úrovni, či v rámci členských států.

STOP plýtvání fondy EU

Budeme prosazovat přesměrování evropských fondů určených pro zbytečnou realizaci Green Dealu do potřebných investic vedoucích k růstu prosperity (infrastruktura) a zvýšení kvality života občanů ČR (sociální oblast, zdravotnictví a vzdělávání).

STOP evropským daním a dluhům

Budeme bránit vzniku společných evropských daní a dalšímu růstu společných evropských dluhů.

STOP zelenému šílenství

Nepřipustíme schválení jakékoliv evropské legislativy související s realizací Green Dealu, který je přímým ohrožením konkurenceschopnosti a prosperity celé Evropy. Aktivně podpoříme veškeré snahy o jeho zrušení a nahrazení proveditelnými cíli v oblasti udržitelnosti a ochrany životního prostředí.

STOP emisním povolenkám

Budeme požadovat zrušení celého systému emisních povolenek. Navrhneme umožnit využití do té doby získaných prostředků z prodeje povolenek v souladu s investičními potřebami jednotlivých členských zemí, které povedou k růstu prosperity i životní úrovně obyvatelstva.

STOP digitálnímu euru

Odmítneme digitální euro, které je ohrožením prosperity a svobody všech občanů celé EU.

Právo a Suverenita ČR v EU

PRO zachování práva veta

Budeme bránit právo veta členských států jako záruky suverenity členských států, tedy i suverenity ČR.

PRO lepší fungování EU

Budeme prosazovat omezení pravomocí byrokratického aparátu v Bruselu a zjednodušení evropské legislativy, abychom zajistili rychlejší a jednodušší fungování EU.

PRO volný pohyb v EU

Budeme vždy hájit zachování volného pohybu uvnitř hranic EU.

PRO vyšetření hospodaření EU

Důrazně podpoříme vyšetření hospodaření EU v době covidu, zejména netransparentní nákupy vakcín, včetně důsledků vakcinace na zdraví občanů, a budeme důsledně trvat na vyvození trestně právní odpovědnosti všech, kteří porušili zákon.

STOP nadřazenosti Bruselu

Budeme prosazovat, aby Evropská komise, jako nevolený orgán, byla podřízena členským státům EU a Evropskému parlamentu a přestala být řídícím orgánem EU. Měla by se stát pouze servisní organizací, vykonávající většinová rozhodnutí Evropského parlamentu nebo jim nadřazená jednotná rozhodnutí členských států.

STOP poškozování zájmů ČR

Ukončíme či omezíme účast ČR v evropských iniciativách poškozujících zájmy ČR a jejích obyvatel (Green Deal, společná imigrační politika EU apod.).

STOP rozšiřování EU

Odmítáme další rozšiřování EU.

STOP federalizaci EU

Nepřipustíme federalizaci EU a všemi prostředky budeme prosazovat přeměnu EU na organizaci podporující ekonomickou spolupráci suverénních států.

Bezpečnost a Migrace ČR v EU

PRO vyšší ochranu hranic EU

Podpoříme zvýšení společné ochrany a obrany vnějších hranic EU a společné řešení migrace vně hranic EU.

PRO obranu, ne pro válku

Respektujeme, že NATO je základem společné obrany Evropy. Důsledně trváme na obranném charakteru této organizace a budeme požadovat dodržování závazku všech členských zemí usilovat o mírové řešení všech konfliktů, včetně konfliktu na Ukrajině.

PRO mírové řešení

Budeme prosazovat ukončení konfliktu na Ukrajině mírovou cestou. Pozice EU i ČR má být neutrální a mírotvorná.

STOP válce

Kategoricky odmítáme vojenskou, jakož i finanční podporu Ukrajině, s výjimkou humanitární pomoci. V žádném případě nepodpoříme vyslání českých vojáků do oblasti vojenského konfliktu. Posíláním zbraní na Ukrajinu jen podporujeme pokračování války a zbytečné ztráty na životech.

STOP nařízené migraci

Odmítneme Migrační pakt a nikdy jej nebudeme podporovat. Vždy musí platit princip naše země, naše pravidla. Stejně tak trvale odmítáme jakoukoliv formu kvót na přerozdělování uprchlíků.

STOP statutu uprchlíka

Zrušíme plošné udělování statutu dočasné ochrany uprchlíka v souvislosti s konfliktem na Ukrajině. Kdo chce v EU či ČR zůstat, musí se podrobit standardnímu azylovému řízení dle zákonů příslušné země.

Má smysl nevzdat se suverénní České republiky!

Jste PRO?

Buďte v obraze ještě víc!
Stáhněte si aplikaci MojePRO.

Transparentní
0 %
skrytých záměrů
0 %
Nasazení hájit váš hlas
0 %
Přispějte na kampaň

Naše kampaň je poháněna příspěvky
od fanoušků jako jste vy

ZÍSKANÉ PŘÍSPĚVKY NA KAMPAŇ
0