Váš hlas vytváří budoucnost

Napište nám váš názor [email protected]

Prohlášení strany Právo Respekt Odbornost k Dohodě mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o obranné spolupráci

17 května, 2023

Prohlášení strany Právo Respekt Odbornost k Dohodě mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o obranné spolupráci

 

Strana Právo Respekt Odbornost zcela jednoznačně odmítá uzavření dohody, kterou vláda veřejnosti představila jako Dohodu mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o spolupráci v oblasti obrany.

Strana Právo Respekt Odbornost si je vědoma existence dohody NATO SOFA z roku 1951, která upravuje podmínky pobytu vojsk členských států na území jiných členských států, a měla by pochopení pro sjednání nové mnohostranné dohody mezi členskými státy Severoatlantické aliance o statutu jejích ozbrojených sil, neboť tato původní dohoda je již v mnoha ohledech překonána a nová mezinárodněprávní úprava by nejlépe vystihovala solidární charakter NATO jako výlučně obranného uskupení a vzájemné vztahy jeho členských států, založené na rovnoprávnosti, partnerství a vzájemném respektu.

Dojednaný návrh dohody mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o obranné spolupráci považuje strana Právo Respekt Odbornost za odklon od cílů deklarovaných ve Washingtonské smlouvě o založení NATO, které strana PRO plně respektuje. Návrh dohody směřuje k fragmentaci a upřednostňování individuálních zájmů před zájmy společnými, na kterých byla tato organizace založena. 

Návrh dohody neobsahuje žádné ustanovení, které by upravovalo společnou obranu České republiky, ale pro USA jednostranně výhodně upravuje trvalou přítomnost jejich ozbrojených sil na území ČR.

Strana Právo Respekt Odbornost bere proto s politováním na vědomí skutečnost, že se vláda České republiky rozhodla jít cestou bilaterální úpravy přítomnosti armády Spojených států na území ČR a vyslovuje v této souvislosti i hluboké zklamání nad tím, že jednání o této dohodě vláda vedla netransparentně, a předem tak záměrně znemožnila uplatnění nezadatelného práva české veřejnosti vyjádřit se k navrhovaným závazkům, které znamenají zásadní dopad do ústavního pořádku České republiky. Vláda navíc dodnes veřejnosti zastírá pravý obsah a účel navrhované dohody.

Strana Právo Respekt Odbornost reflektuje současnou politickou situaci a převahu koaličních stran v obou komorách Parlamentu. S ohledem na to považuje alespoň za nezbytné minimum, aby obě strany této dohody učinily při příležitosti jejího podpisu, nejpozději však před její ratifikací prezidentem republiky, společné závazné písemné prohlášení, které by přispělo k ujištění veřejnosti, že ustanovení této dohody nebudou zneužívána ve prospěch zájmů cizí mocnosti a budou vykládána výhradně v souladu se základními cíli smlouvy o NATO a přispějí k narovnání smluvních závazků ve směru reciprocity, která je naprostým základem všech mezinárodních vztahů suverénních států, vztahy mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými jako členskými státy NATO nevyjímaje.   

Obsah tohoto prohlášení představí strana Právo Respekt Odbornost na tiskové konferenci, které se uskuteční ve čtvrtek 18. května 2023 od 11 hodin v presscentru ČTK, Opletalova 5, Praha 1.

Vedení strany Právo Respekt Odbornost

Přílohy ke stažení:

Sdílet přes WhatsApp
Sdílet na Facebooku
Sdílet na Twitter
Sdílet E-mailem