Váš hlas vytváří budoucnost

Napište nám váš názor [email protected]

Pravdivost účastnických čísel: Je to skutečně 101 000?

22 září, 2023

Minulý týden se v České republice konalo masové celonárodní setkání nazvané „Česko proti vládě DEMISE“. 

Kde je tedy pravda, opravdu 101 000 lidí?

Tento spor o počet účastníků mi připomíná povídku dvou mnichů, kteří se setkali s obnaženou ženou. Jeden z mnichů ji přikryl, zatímco druhý zůstal nečinný. Později mniši diskutují o jejich víře a jeden z mnichů poukazuje na to, že jejich víra jim zakazuje dotýkat se žen a druhý odvětí. Já se jí dotkl jednou, ale ty se jí dotýkáš stále.

Co jsme tedy vše vzali v úvahu při výpočtech?

Pokusím se vám to nějak jednoduše shrnout. Fotky z uliček přilehlých k náměstí, kde účastníci „Česko proti vládě DEMISE“ byli, ale nejsou na mapě bráni v úvahu, dále pak to, že v pravé části probíhá oprava (to vidíte na mapě, že pravá část náměstí je oříznutá), podium jsme taky nedali do prostoru a v neposlední řadě Muzeum jsme nedali, kde účastníci také byli. Těmito faktory jsme kompenzovali zeleň, 2 vagony, koleje přes Vodičkovu a druhý prostor obrazovky.

Zároveň jsme tak kompenzovali rozprostřenost lidí, která se přelévala podle intenzity slunečního záření. Tedy v jeden moment jsme měli místa s hustotou 6 lidí/m2 (levá část) a ve stejný čas i oblasti s hustotou 1 člověk/m2 (vpravo u Vodičkovy).  Jak jsme tedy došli k onomu číslu a průměrné hustotě?

Hustota na m2

Podívali jsme se na fotky a spočítali kolik lidí je opřeno o zábrany, které měří 2m, což bylo v horní části 7 – 8,5 lidí a u dolní obrazovky 5 – 6 lidí. Těmto skupinám jsme vyhradili prostor za nimi, což je 0,75 m (šířka člověka s batohem) na to jsme uplatnili vzorec 2×0,75=1,5m2 –  to je tedy prostor opřených lidí o zábradlí.

To vše jsme zprůměrovali a vyšlo nám 4,42 lidí na m2.

Dále jsme poté pokračovali v porovnání fotek pořízených v jeden moment ze spodní části i horní části, boků a muzea. Nadále porovnali fotky dle MapChecking, které slouží k ověření počtu lidí (Hustota stálého davu” na m2. viz obrázek. 4,5 m2.

Vzorec: (4,42 + 4,5)/2=4,46


To jsme zprůměrovali na 4,46 m2 a lehce ponížili.   

Tedy na konečných 4,45 lidí/m2

Provedly simulaci v MapChecking, udělali PrtScn a pro ověření ještě jednou přepočítaly.

Celkem tedy na akci bylo 101.662 lidí.

A proč jsem vám tedy psal příběh na začátku? Protože se nás jejich pravda nedotýká. My totiž víme jak to bylo a vy teď také.

Sdílet přes WhatsApp
Sdílet na Facebooku
Sdílet na Twitter
Sdílet E-mailem