Děkujeme vám všem za vaši účast na on-line superdebatě s kandidáty strany PRO – Jindřicha Rajchla. Vaše dotazy byly výborné a přispěly k živé  diskuzi. Jsme velmi rádi a děkujeme vám, že jste se tak aktivně zapojili a projevili zájem o aktuální společensko-politická témata.

Nyní je před námi důležitý krok – VOLBY 7. a 8. června 2024

Dnes jsme měli obrovskou čest předat v rámci oficiální návštěvy na slovenském Úřadu vlády otevřený dopis občanů České republiky obsahující jasnou podporu česko-slovenských vztahů panu premiérovi Robertu Ficovi.

Pamatujte, změna se začíná s vámi! Tak se s námi zapojte! Společně dokážeme cokoli!
Celonárodní setkání
Všichni, kterým na naší zemi záleží!

23. 3. 2024 od 14:00
Václavské náměstí

Svoboda volby začíná u nás!
Pamatujte, změna se začíná s vámi! Tak se s námi zapojte! Společně dokážeme cokoli!
Pro regiony

Budoucnost je v našich rukou.

Pro ty, kdo věří

Napište nám příspěvek! Zapojte se!
Buďte na sebe hrdí!

Pomozte mi splnit náš sen
Naše vize & mise

Lidé potřebují jistoty - neztrácejme čas!

Naším cílem je zajistit lidem jistoty, abyste se cítili bezpečně a pohodlně ve společnosti a měli jste  šanci na úspěch. Je potřeba, aby každý z vás měl přístup k jistotám a mohl důvěřovat systému.

Ekonomickou jistotu

Jsme si vědomi, že ekonomická jistota je pro vás důležitá. Chceme zajistit trvalou ochranu příjmů domácností a nabídnout vám tak skutečnou změnu. Naším cílem je poskytnout vám dlouhodobou jistotu, která vám umožní plánovat svou budoucnost.

Jistotu v bydlení

Věříme, že každý má právo na bezpečné a kvalitní bydlení, na jistotu, že bude schopen energii, teplo a vodu získat za rozumné ceny. Každý by měl mít jistotu, že jeho bydlení bude mít dostatečnou úroveň, nezávisle na věku, zdravotním stavu nebo povolání. Každý by měl mít jistotu, že jeho zájmy budou chráněny ze strany systému.

Jistoty ve zdravotnictví

Pokud chcete, aby ČR měla široce dostupné a většinově bezplatné zdravotnictví s důrazem na prevenci a ochranu zdraví, přidejte se k nám! Podpořte naše úsilí, rozšířit pravomoci praktických lékařů a nastavení řádných úhrad od zdravotních pojišťoven.

Podívejte se na náš společný
program pro vás

20 bodů PRO
Okamžitý akční plán PRO ČR

1. Vykoupíme minoritní podíl v ČEZ

Podobně jako Francie v případě EdF vykoupíme minoritní podíl v ČEZ, odejdeme z lipské burzy a domácí cenotvorbu prodeje elektřiny navážeme na zákon o cenách (1 kWh elektřiny bude koncového odběratele stát cca 3 Kč).

2. Soběstačnost ČR

Zachováme v provozu naše uhelné elektrárny a dostavíme další bloky elektráren jaderných.

3. Odmítneme povolenky a daně EU

Odstoupíme od systému emisních povolenek. Odmítneme zavedení jakékoliv jiné formy povolenek zaváděných Evropskou unií.

4. Ochrana životního prostředí dle ČR

Odmítneme Green Deal a přijdeme s vlastním programem na ochranu životního prostředí, jenž bude v souladu s ekonomickým rozvojem.

5. Zavedeme sektorovou daň

Zavedeme sektorovou daň pro vybrané oblasti (banky, mobilní operátoři atd.).

6. Stávající daně nezvýšíme

Nebudeme zvyšovat daňové zatížení občanů České republiky.

7. Zajistíme práci s vyšší hodnotou

Zajistíme práci s vyšší přidanou hodnotou, tak aby naše země nebyla nadále ekonomickou kolonií západu a platy našich zaměstnanců se postupně začaly přibližovat platům v západní Evropě.

8. Odmítneme Istanbulskou úmluvu

Odmítneme Istanbulskou úmluvu.

9. Zakotvíme manželství

Zakotvíme manželství jako svazek jedné ženy a jednoho muže.

10. Podpoříme českou korunu

Trvale odmítneme euro a poskytneme české koruně a platbě v hotovosti ústavně-právní ochranu.

11. Odstoupíme od smlouvy DCA s USA

Odstoupíme od smlouvy DCA s USA (případně ji nebudeme využívat tím, že do ČR nepozveme jediného vojáka z jiné země. Odstoupíme od nesmyslně drahých nákupů vojenské techniky.

12. Budeme vetovat vstup Ukrajiny

Budeme vetovat vstup Ukrajiny do NATO.

13. Pobyt na území ČR

Ukončíme poskytování tzv. dočasné ochrany pro občany Ukrajiny na základě společné evropské politiky, neboť není naplněna podmínka nemožnosti bezpečného návratu do jejich mateřské země. Pobyt na území ČR bude umožněn pouze na základě standardního azylového řízení dle našeho právního řádu.

14. Odmítneme povinné kvóty

Okamžitě a trvale odmítneme povinnou solidaritu v rámci rozdělování migrantů v EU a nebudeme akceptovat jakoukoliv formu povinných kvót.

15. Spojíme síly s SK, HUN, AUT

Spojíme síly se Slovenskem, Maďarskem, Rakouskem a dalšími partnery a buď EU vrátíme na platformu EHS, nebo z ní společně odejdeme a vytvoříme Středoevropskou zónu volného obchodu spolupracující EU i BRICS.

16. Ukončíme cenzuru

Ukončíme jakoukoliv formu cenzury a zajistíme plnou svobodu názorového projevu ve veřejném sektoru.

17. Podpoříme vyšetření zločinů

Vyšetříme zločiny páchané v době covidové, a to jak na úrovni ČR, tak i EU a vyvodíme trestně-právní odpovědnost konkrétních osob, jež se na těchto zločinech podílely.

18. Refundaci plateb za genovou terapii

Budeme požadovat plnou refundaci všech plateb za genovou terapii od společností Pfizer a Moderna, jež byla těmito společnostmi klamavě prezentována jako vakcína.

19. Prosazovat politiku všech azimutů

V zahraniční politice budeme prosazovat politiku všech azimutů – tedy udržovat přátelské vztahy s naprostou většinou států sdružených v OSN.

20. Zásadní reforma školství

Provedeme zásadní reformu školství s tím, že zrušíme plošnou inkluzi a kategoricky zakážeme jakoukoliv genderovou či politicky orientovanou indoktrinaci našich dětí.

Přispějte na kampaň

Naše kampaň je poháněna příspěvky
od fanoušků jako jste vy

ZÍSKANÉ PŘÍSPĚVKY NA KAMPAŇ
0
Vážení příznivci a podporovatelé

Na vaše četná přání

Jsme pro vás připravili:

  1. Žádost o náhradu škody způsobené nesprávným úředním postupem
  2. Žádost o uplatnění opatření proti nečinnosti

Pokud jste se dostali na naše stránky prostřednictvím online reklamy, rádi bychom Vás informovali, že v souladu s platnými právními předpisy a na základě požadavků UDHPSH, je pro volby do Evropského parlamentu 2024 zadavatelem a zpracovatelem této reklamy „PRO – Jindřicha Rajchla“.

Pojďte a připojte se k nám

Aktuálně z kampaně