Váš hlas vytváří budoucnost

Napište nám váš názor [email protected]

Otevřený dopis předákům odborových organizací a odborových svazů

17 května, 2023

Věc: Otevřený dopis předákůmodborových organizací a odborových svazů

 

Vážení členové vedení odborových organizací a odborových svazů,

oznámením obsahu tzv. „Konsolidačního úsporného balíčku“ dala vláda České republiky zcela jednoznačně najevo, že nemá žádnou koncepci ani strategii, která by mohla vést (byť v dlouhodobějším horizontu) k ozdravení ekonomické situace České republiky.

Uvedený balíček zcela bezprecedentně přenáší hlavní odpovědnost za udržitelnost veřejných financí na zaměstnance a jejich rodiny. To považujeme za naprosto nehorázné a nepřijatelné, zejména v situaci, kdy tyto kroky připravuje vláda, která získala mandát k opatřením zcela opačného charakteru. Jsme přesvědčeni, že podobně situaci vnímá i velká část naší společnosti.

Právě nyní veřejnost očekává reakci odborových organizací, tedy těch, kdo by měli stát na straně zaměstnanců. Proto se na Vás obracíme s ujištěním, že naše strana Právo Respekt Odbornost (PRO 2022) je připravena Vaše aktivity na ochranu našich zaměstnanců a jejich rodin podpořit. Jsme připraveni poskytnout Vám pomoc v oblasti právního i jiného odborného poradenství i koordinaci dalšího postupu, případně i jinou formu podpory, kterou budete považovat za nápomocnou, včetně podpory při organizaci protestních akcí, vyjednávání s představiteli vlády apod.

Jsme připraveni podpořit jakoukoliv formu společného postupu, protože jsme přesvědčeni, že zavedení „konsolidačního balíčku“ do života nijak neovlivní prohlubování krize naší země a naopak zásadně ohrozí životní úroveň milionů lidí.

V případě, že jste připraveni otevřeně se postavit na stranu zaměstnanců, můžete počítat s naší podporou. Neváhejte nás proto v takovém případě kontaktovat, protože i nám záleží na stejné věci.

Zaujměme viditelný a jednotný postoj pro dobro všech občanů České republiky, kteří se stali rukojmími naší nezodpovědné a odborně neschopné vlády.

 

S přátelským pozdravem

 

Předsednictvo strany Právo Respekt Odbornost                                                            V Praze, 15. 5.2023

 

Sdílet přes WhatsApp
Sdílet na Facebooku
Sdílet na Twitter
Sdílet E-mailem