Buďte PRO!

Jedním ze základních pilířů, na nichž byla strana PRO založena, je úzká a intenzivní komunikace s členy a registrovanými podporovateli, jakož i pravidelná diskuse a výměna názorů na budoucnost nejen strany jako takové, nýbrž i celé naší milované vlasti.

Naším předsevzetím je vtáhnout do hry každého, kdo má zájem se s námi na rozkvětu naší strany podílet.

Upřímně si přejeme, abyste se cítili její součástí. Abyste měli možnost přispět svým dílem do skládanky našeho společného úspěchu. A především abyste po vhození volebního lístku do urny odcházeli s pocitem, že jste neodevzdali hlas někomu jinému, nýbrž že jste jej dali nám všem. Své rodině, svým dětem, své zemi, svému vlastnímu přesvědčení.

Na této stránce máte možnost se zapsat coby registrovaný podporovatel naší strany. Budete automaticky zařazen do databáze podporovatelů, což pro Vás znamená, že Vám budou zasílány newslettery s informací o dění v naší straně, budete zváni na všechny naše akce a současně Vám nabídneme možnost přímé online komunikace s naším vedením. Budete se jich moci ptát na cokoliv, co vás zajímá a diskutovat jak aktuální politická témata, tak i koncepce a programové cíle naší strany.

Registrace se stane aktivní po zaplacení manipulačního poplatku ve výši 100,- Kč ročně.

Druhou možností jak podpořit aktivity naší strany, je zaslání finančního daru na její chod a propagaci. Dar je možné poskytnout v jakékoliv výši – budeme si vážit každého, kdo se rozhodne nám poskytnout třeba i symbolickou částku. Každá koruna, kterou od Vás obdržíme, bude samozřejmě použita co nejhospodárněji k dosažení našeho společného úspěchu.

V případě, že nebudete s naší prací spokojeni, jsme připraveni Vám na základě Vaší žádosti Váš příspěvek v plné výši vrátit. Jsme připraveni pro Vás pracovat a získat si Vaši důvěru.

A budeme nesmírně rádi, když se rozhodnete být PRO!