Váš hlas vytváří budoucnost

Napište nám váš názor [email protected]

Dopis Petru Fialovi

26 března, 2023

V Praze dne 21. března 2023

Vážený pane předsedo vlády,

naším dopisem, doručeným na Úřad vlády České republiky dne 7. února 2023, jsme Vám zaslali seznam požadavků, které jsou dle našeho přesvědčení klíčové pro znovuzavedení principů demokratického právního státu a pro svobodný, prosperující a mírový život v České republice. Současně jsme vyjádřili připravenost k otevřenému dialogu a požádali Vás, abyste nás k projednání požadavků přijal nejpozději do 28. února 2023. Na tento dopis jste nijak nereagoval.

Pozvali jsme Vás i na shromáždění Česko proti bídě, které se uskutečnilo za masové účasti obyvatel České republiky dne 11. března 2023, a poskytli Vám prostor pro Vaše vystoupení a vysvětlení postoje vlády České republiky. Ani na tuto výzvu jste nereagoval, navíc jste následně význam této akce, její pořadatele i účastníky dehonestoval. 

S politováním musíme konstatovat, že Váš přístup zcela oprávněně vyvolává u velké části našich spoluobčanů reminiscence na projevy arogance moci, které nemají v naší zemi od revoluce roku 1989 obdoby. Vaší odpovědí na námi podanou ruku je osočování a zcela nepravdivé a dětinské nálepkování, aniž byste se Vy, nebo kterýkoliv jiný člen vlády, zabýval podstatou našich návrhů a problémů, na které se snažíme konstruktivně reagovat.    

Opětovně Vás proto vyzýváme k zahájení dialogu mezi vládou a zástupci parlamentní i neparlamentní opozice tak, jak je to nejen běžné, ale z hlediska zachování principů demokratického státu i nezbytně nutné. Veškeré naše akce, včetně demonstrace svolané na den 16. dubna 2023 a kroků následujících, nesledují jiný cíl, než je zahájení skutečně širokého odborného dialogu v zájmu demokratického vývoje a prosperity celé naší země a všech jejích obyvatel.  

My jsme k tomuto dialogu plně připraveni. Očekáváme proto Vaše zcela jasné vyjádření, zda Vy a Vámi vedená vláda budete pokračovat ve zvoleném konfrontačním směru, či zda dáte přednost naší upřímně míněné nabídce pro jednání a spolupráci.    

S pozdravem

za stranu Právo Respekt Odbornost

JUDr. Jindřich Rajchl – předseda

Sdílet přes WhatsApp
Sdílet na Facebooku
Sdílet na Twitter
Sdílet E-mailem