Váš hlas vytváří budoucnost

Napište nám váš názor [email protected]

Dopis prezidentovi Petru Pavlovi

26 března, 2023

V Praze dne 17.března 2023

Vážený pane prezidente,

jste nejvyšším ústavním představitelem České republiky, kterého si do této funkce zvolila většina aktivních voličů , mimo jiné i na základě Vašeho slibu být prezidentem nadstranickým a sjednocujícím.

Česká republika prochází nelehkým obdobím. Abychom všem výzvám budoucnosti mohli úspěšně čelit, musíme být v našem úsilí jednotní a pevní. Zájmy České republiky a jejího lidu, prosperita, mír a demokratická budoucnost naší země musí být pro nás tou nejvyšší prioritou. 

Naše strana Právo Respekt Odbornost předložila vládě České republiky dne 7. února 2023 ucelený souhrn požadavků, jejichž naplnění k tomuto cíli povedou. V zájmu budoucnosti naší země jsme nabídli veškeré naše kapacity, dialog a spolupráci.  S politováním však konstatujeme, že ignorance a dehonestace, včetně nezastřených výhrůžek, které se nám v odpovědi od vlády dostalo, nejenže problémy naší země nevyřeší, ale přispívají k růstu napětí ve společnosti.

Vážený pane prezidente,

jsme stranou demokratickou, státotvornou a budující.  Jsme přesvědčeni, že zahájení konstruktivního, otevřeného a demokratického dialogu je jedinou alternativou pro budoucnost naší země. My jsme k tomuto plně připraveni.

Jako prezident naší země máte nejen možnost, ale též historickou povinnost, vznik tohoto dialogu umožnit a zastřešit jej.

Vyzýváme Vás proto, abyste jako hlava tohoto státu a prezident nadstranický učinil konkrétní reálné kroky k zahájení dialogu vlády s opozicí. 

V očekávání Vaší dopovědi zůstáváme s úctou,

Jindřich Rajchl

předseda

Sdílet přes WhatsApp
Sdílet na Facebooku
Sdílet na Twitter
Sdílet E-mailem