Váš hlas vytváří budoucnost

Napište nám váš názor [email protected]

TISKOVÁ ZPRÁVA

31 března, 2023

Strana Právo Respekt Odbornost apeluje na vládu, aby snížila strop u elektřiny o 50 procent na 3 Kč/kWh

Praha 28.  března 2023

Zisk společnosti ČEZ za rok 2022 ve výši 80,7 mld. Kč považujeme za nepřiměřený. Vláda Petra Fialy na podzim roku 2022 opožděně, a navíc zcela nesystémově „zastropovala“ cenu elektřiny v České republice, která se i přesto stala jednou z nejvyšších. Výrobní ceny v ČR jsou přitom jedny z nejnižších v celé EU. Způsob, který vláda pro „zastropování“ zvolila, nezavádí spravedlivé ceny při prodeji a nákupu elektřiny, ale nadále garantuje nepřijatelný zisk výrobcům a distributorům energií. Právě výsledky společnosti ČEZ za rok 2022 jsou toho jednoznačným důkazem. Stát, který v této společnosti vystupuje prostřednictvím vlády jako hlavní akcionář, zde zcela selhal a nevykonává svá akcionářská práva ve prospěch obyvatel této země a její ekonomiky. Přestože podíl České republiky na základním kapitálu je ve výši 69,78 %. Společnost ČEZ, a.s., je extrémně zisková, a přitom domácnosti a firmy se postupně dostávají do situace, kdy z důvodu až několikanásobně zvýšených cen elektřiny a plynu nejsou schopné platit své účty za energie. Vládní „zastropování“ nadto obrovským způsobem zatěžuje státní rozpočet ve prospěch těchto zisků výrobců elektřiny. Vláda přitom nemá žádnou dlouhodobě udržitelnou energetickou koncepci.

Česká republika je jedním z největších vývozců elektrické energie v rámci EU, ale její obyvatelé platí jedny z nejvyšších cen s přihlédnutím k paritě kupní síly v celé EU. Dále je potřeba sdělit, že hlavní akcionář společnosti ČEZ, a.s., kterým je Česká republika, poskytl společnosti půjčku do výše 3 mld. EUR na pokrytí záruk za obchody na burze v Lipsku, kde cena této půjčky byla stanovena jako nákladová úroková sazba, za kterou si stát půjčuje na finančních trzích + 1 % p.a. přirážka. Bez této půjčky by společnost ČEZ, a.s., nemohla tak masivně prodávat vyrobenou elektřinu, jejím poskytnutím tedy získala určitou konkurenční výhodu na trhu. Důsledkem tohoto nelogického kroku byl vznik povinnosti České republiky poskytnout obdobné půjčky i konkurentům společnosti ČEZ, a.s., což dále zatížilo veřejné finance.

Navrhovanou výplatu dividendy za rok 2022 v celkové výši cca 63 mld. Kč pro akcionáře, z toho 19 mld. Kč pro menšinové akcionáře (převážně zahraniční právnické osoby) a 44 mld. Kč pro Českou republiku, považujeme za nepřijatelnou. Společnost by měla akumulovat finanční prostředky na nezbytné investice. Současná vláda plánuje vybudování dalších, celkem 4, jaderných bloků v elektrárně Dukovany a Temelín. Náklady na výstavbu těchto bloků se budou pohybovat v řádech vyšších stovek mld. Kč a bez účasti státu minimálně jako ručitele za případné úvěry či emitované dluhopisy tento záměr nebude možný. Jde jen o určitou proklamaci, která není podložena žádnými relevantními čísly ani strategií.

Vlivem uklidnění situace na trzích s elektřinou a plynem v celé EU a také vlivem velmi teplé zimy burzovní ceny elektřiny a plynu klesají, ale společnost ČEZ, a.s., na toto velmi prudké zlevnění nijak

nereaguje, aby domácnostem a firmám prostřednictvím svých dodavatelů ulehčila situaci, a dále se snaží svůj zisk maximalizovat na úkor svých koncových spotřebitelů a, prostřednictvím „zastropování“ cen i na úkor všech daňových poplatníků. Současná burzovní cena elektřiny se pohybuje kolem 50 % pod vládou stanoveným cenovým stropem. Proto vyzýváme předsedu vlády Petra Fialu a celou vládu, aby využili náš majoritní podíl ve společnosti ČEZ a zajistili, aby tento polostátní energetický gigant na aktuální situaci odpovídajícím způsobem reagoval a koncový odběratel neplatil za silovou elektřinu více, než 3 Kč/kWh včetně DPH. A znovu opakujeme a apelujeme, aby vláda vykoupila drobné akcionáře a regulovala cenu elektřiny, ne na základě spekulativních obchodů na burze v Lipsku, ale dle aktuálního vývoje provozních nákladů s přihlédnutím ke generování přiměřeného zisku.

Takto vysoké ceny elektrické energie jsou dlouhodobě nepřijatelné, drasticky snižují konkurenceschopnost českého průmyslu a zemědělství a zbytečně ožebračují domácnosti, které se vlivem drahých energií dostávají do existenčních problémů. Strana PRO prosazuje vykoupení drobných akcionářů, „zastropování“ elektřiny na základě výrobních nákladů a její regulaci tak, aby finální cena pro domácnosti nepřevýšila 2,5 Kč/kWh.

Strana PRO rovněž nesouhlasí s tím, aby peníze získané z daně z nadměrného zisku společnosti ČEZ, byly jakkoliv použity na nákup zbraní. Tato daň byla uložena s cílem chránit české občany a podniky před energetickou krizí. Je proto povinností státu výnosy z ní k těmto cílům využít. Jakékoliv jiné použití získaných prostředků představuje jen další nepřijatelné zneužití energetické krize a nepřiměřeně vysokých cen energií, které platí koncoví spotřebitelé. 

Kontakt pro média: [email protected]

Sdílet přes WhatsApp
Sdílet na Facebooku
Sdílet na Twitter
Sdílet E-mailem