Váš hlas vytváří budoucnost

Napište nám váš názor [email protected]

Vládní on-line reality show versus off-line realita

9 června, 2023

Nedávno rozpoutala veřejnou diskuzi zpráva, že rodná čísla budou nahrazena jakými si identifikátory. Ministr Bartoš sice neuměl odpovědět, kolik to bude stát, ale psalo se, že 56 miliard korun (z čehož menší část zaplatí stát, větší pak občané a firmy). Po nelevných datových schránkách je to další krok v rámci digitalizace veřejné správy, který údajně výrazně přispěje k ochraně osobních údajů a k pohodlnému, rychlému a bezproblémovému vyřizování záležitostí občanů na úřadech. No, zatím to vypadá, že celý projekt digitalizace a IT zakázek je spíše super byznys pro spřátelené firmy, zaměstnávání loajálních lidí, mrhání miliardami ze státního rozpočtu, zvyšování závislosti občanů na IT technologiích a postupné zavádění vazalství lidí na státu, potažmo na soukromých dodavatelích státu. Strana Právo Respekt Odbornost má ve svém programu kromě odmítnutí Eura a digitální měny, také zachování práva na platbu v hotovosti, a hlavně zachování práva být off-line. My tu nehospodárnou vládní on-line reality show prostě chceme zastavit.

 

Zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální službu, jasně hovoří o právu fyzických a právnických osob na poskytnutí digitálních služeb orgány veřejné moci, nikoli o povinnosti tyto služby využívat. V § 14 (1) je uvedeno: „Nepodnikající fyzické osoby nemohou být nuceny využívat digitální službu nebo činit digitální úkony podle tohoto zákona.“ Nikdo nezpochybňuje, že digitalizace může být prospěšná, ale v naší republice nežijí jen občané, kteří IT zařízení ovládají a mají potřebnou digitální gramotnost. Možná, že kdyby se poslanci a senátoři ve svých regionech setkávali s občany, naslouchali jim, pomáhali jim řešit problémy, a hlavně znali jejich názory na dění ve společnosti, pak by zjistili, že v naší zemi žijí lidé, kteří nemají mobilní telefon, počítač nebo tablet, wifi připojení či tiskárnu. Nehledě na to, že povinnost mít tato zařízení, jim žádný zákon neukládá.

 

Vláda ve své on-line reality show tuto skutečnost přehlíží. Při našich návštěvách v regionech se na nás obracejí především starší občané, pro které je on-line svět velmi stresující, bojí se, že nezvládnou některé úkony, cítí se odstrkováni společností a často bezmocní a bezradní. Ne všichni mají kolem sebe rodinu či blízké, aby jim pomohli. Jeden příklad za všechny, jak naše on-line veřejná správa ve skutečnosti funguje. Řeknete si jeden příklad… ovšem toto je realita mnoha tisíc důchodců.

 

Loni nám ministr Jurečka s velkou pompou oznámil, že důchodci dostanou 500 korun měsíčně za každé vychované dítě. A světe div se, nemusí pro to nic udělat. Na stránkách MPSV se dočtete, že ženám se důchod zvedne automaticky bez podání žádosti a muži si musí požádat, protože plátce nemá v evidenci údaj o počtu vychovaných dětí. Což se dá u mužů pochopit.

 

A tak se paní Eva, 89letá důchodkyně z malé vesničky na Moravě, těšila na 1000 korun měsíčně. Když v lednu a ani v únoru 2023 peníze za výchovu dvou synů (68, 62) nedostala, požádala o pomoc svou snachu. Její pátrání po výchovném začalo dotazem na ministerstvu vnitra, které paní Evě důchod vyplácí. „Musí si paní požádat! Nemáme údaje o vychovaných dětech.“ „Páni ministři Jurečko, Rakušane, proč jste to těm důchodcům tedy neřekli? Tohle je ta otevřená komunikace s občany? Nebo je to snad neomalený způsob šetření veřejných peněz, protože pokud si důchodce nepožádá do 31. 12. 2024, tak ten nárok zanikne?“ A pak je tady druhá stránka věci, máme registry, mnoho, údajně propojených, je tedy tak složité pro pracovnici ministerstva vnitra zjistit, kolik důchodkyně vychovala dětí? A reality on-line show pokračuje. Podle dalších instrukcí si měla paní Eva nejprve z webu stáhnout a vytisknout dvoustránkový formulář pro každého syna. Oba vyplnit, a to včetně údajů manžela a jeho rodného čísla, bez ohledu na to, že už třeba nežije. K formuláři pak bylo nutné přiložit úředně ověřenou kopii rodného listu každého syna. Nechci ani domyslet, zda by se v případě, že by dítě už nežilo, dokládala kopie jeho úmrtního listu. Vše pak bylo nutné zaslat na příslušný odbor MV. Poslední informace od pracovnice byla, že i když to paní Eva podá hned v únoru, dostane výchovné nejdříve v květnu, mají toho hodně. A to je asi pravda, protože ani v červnovém důchodu výchovné nedostala.

 

Chování vlády k důchodcům je trapné a nedůstojné, přitom jsou to oni, kdo se zasloužili o prosperitu naší země. Tisíce lidí čeká už mnoho měsíců na své důchody, z mnohých se stali dlužníci, protože je nikdo neupozornil, že musí platit zdravotní pojištění dokonce i předtím, než jim bude vyplacen důchod. Vládní loutky umí jen mlžit, vymlouvat se na přetíženost úřadů, které jsou zahlceny papíry. Přitom tu byrokracii podporuje především vláda a její nekompetentní vládnutí a také 108 poslaneckých robotů, dneska už možná 109, kteří se raději nechávají zapírat, než aby pomohli lidem ve svízelných situacích, do kterých se dostali ne vlastní vinou, ale vinou státu. Ale, jak říkám, strana PRO udělá maximum, aby tuto vládní on-line reality show zastavila. Občané mají právo žít off-line.

Mgr. Alena Maršálková

místopředsedkyně strana Právo Respekt Odbornost

 

Sdílet přes WhatsApp
Sdílet na Facebooku
Sdílet na Twitter
Sdílet E-mailem