Váš hlas vytváří budoucnost

Napište nám váš názor [email protected]

Zdravotnictví je opět otloukánkem…?

26 července, 2022

Zdravotnictví je opět Otloukánkem….? Pane ministře, děkujeme!

Vláda ČR již od počátku přijala k rezortu zdravotnictví „macešský“ přístup. Dlužno říci, že nikoliv jako první. I řada předešlých vlád měla zdravotnictví více či méně „na háku“. Tj. nějak přežije, ono se to nezhroutí. Což je celkem vzato pravda. Zdravotnictví funguje, péče je relativně velmi dobrá a hlavně dostupná. Alespoň zatím…

   Pravdou také je, že platy ve zdravotnictví bývaly malé a to nejen ve srovnání se zahraničím. Covid přinesl zjištění, že tento stav již není únosný, respektive chceme-li po zdravotnících super výkony, musíme jim zaplatit. Však také se za poslední dobu výše platů ve zdravotnictví razantně zvýšila. Ale jakoby to způsobovalo nemístnou závist. Zdálo-se, že Covid-19  je za námi, tak trochu těch peněz zdravotnictví opět vezmeme. Tedy ne trochu, ale čtrnáct miliard…

  Co setím změní…? Hodně. Především je to signál, že vláda opět zdravotnictví nepřeje, tedy nechce, aby zdravotní pojišťovny měly větší rezervy a mohly s nimi nějak pracovat. Třeba mít větší prostor na výpočet hodnot minutové sazby práce, která je součástí platby za provedený výkon.  Nebo na kalku-laci úhrad za používané nemovitosti, které ve výkonech hrazených z veřejného zdravotního pojištění nejsou obsaženy,

 Vládní koalice získala do rozpočtu čtrnáct miliard. To v těch stamiliardách za námi a před námi neu-dělá nic, ale zdravotnictví v neklidné době to poškodí. Tím jsem si jist.  Enormní inflace, tlaky na na-vyšování mezd, další etapa Covidu, ať již si o něm myslíme cokoliv, to vše navyšuje aktuální výdaje ve zdravotnictví o více než čtrnáct  miliard. Navíc řada nemocnic nám „padá na hlavu“, což je vidět na první pohled. A za ty peníze by se leccos postavit dalo. A nelze říci, že nutně vláda ty prostředky po-třebuje. Pokud může poslat  kolem 74 miliard jako půjčku ČEZu  na úhradu jistiny na lipské energe-tické burze, pak co těch 14 miliard korun v rozpočtu „zalepí“?   Jde o chybné rozhodnutí, které je motivováno jednak snahou ušetřit „za každou cenu“, přičemž mi-nistr zdravotnictví se jeví nejslabším článkem řetězce šéfů rezortů, kde se šetřit  dá, jednak snahou přehlasovat opozici a za každou cenu si prosadit svou. Je to škoda!

Sdílet přes WhatsApp
Sdílet na Facebooku
Sdílet na Twitter
Sdílet E-mailem