Váš hlas vytváří budoucnost

Napište nám váš názor [email protected]

Proběhl pražský sněm PRO

27 července, 2022

V sobotu 18. června proběhl úspěšně ustavující sněm PRO v Praze. V těsném sledu následoval Pražský sněm PRO ve středu 22. června. Pod vedením zkušeného a politickými větry ošlehaného Marka Zemana přijala usnášeníschopná většina členů ve svižném sledu všechna usnesení, jejichž klíčovým výsledkem byla volba předsedy krajské rady Prahy: stal se jím MUDr. Marek Zeman. K jednomyslné volbě gratulovali všichni přítomní, přede všemi pak předseda PRO, JUDr. Jindřich Rajchl, který se následně zhostil slova a výstižně shrnul současnou situaci a úlohu PRO v nadcházejících měsících. Současně ocenil všechny přítomné a poděkoval za jejich práci. Vyjádřil přitom naději, že všichni přítomní tvoří pestrý a silný tým nejen pro nadcházející volby ale zejména politickou práci v budoucnosti, jejímž cílem není osobní zisk ale přínos pro naši vlast.  V příjemně uvolněné atmosféře pak debatéři vyzdvihli neúnavné nasazení předsedy Jindry a jeho manželky, při cestách křížem krážem Českou zemí. Volná diskuse se nesla v duchu nejlepších tradic pánského klubu, alébrž dámská přítomnost byla protentokrát z jednání omluvena. Nově zvolený pražský předseda popřál všem zúčastněným krásné léto a připomněl příští zasedání na začátek září. Dlužno dodat, že pražská rada byla první z ustanovených v řadě těch, které budou nyní následovat.

Sdílet přes WhatsApp
Sdílet na Facebooku
Sdílet na Twitter
Sdílet E-mailem