Váš hlas vytváří budoucnost

Napište nám váš názor [email protected]

Stanovisko strany Právo Respekt Odbornost k 2. kolu prezidentských voleb

23 ledna, 2023

​Vedení strany Právo Respekt Odbornost (PRO) se shodlo na podpoře Andreje Babiše v druhém kole prezidentských voleb.

Strana Právo Respekt Odbornost vždy a se vší rozhodností bojovala proti všem krokům státní moci, které směřovaly proti národním zájmům České republiky a jejím občanům.

Základní lidská práva a svobody, právo na důstojný a bezpečný život jsou pro nás těmi absolutně nejvyššími hodnotami, které jsme důsledně a za všech okolností bránili. A to bez jakéhokoliv ohledu na to, z které části politického spektra útoky přicházely, jak silný mocenský aparát byl do nich zapojen a jakými postihy hrozil. Neustoupili jsme těmto tlakům a neustoupíme ani od našeho požadavku na vyvození plné odpovědnosti vůči všem těm, kteří o destrukci těchto základních hodnot vědomě usilovali.   

Druhé kolo prezidentské volby přichází v nesmírně těžké době. Bezpečnost a svébytnost naší země je v důsledku kritické mezinárodní situace zásadním způsobem ohrožena. Na vnitřní hospodářskou situaci dopadají důsledky ekonomické krize, jež je způsobená neodborným řízením našeho státu, včetně zcela nekritického přejímání chybně stanovených cílů integrační a globalistické politiky. Jsme rovněž svědky postupující koncentrace moci zákonodárné, výkonné a v podobě očekávaných změn ve složení Ústavního soudu i nejvyšší moci soudní do rukou současné vládní pětikoalice. Zcela reálně tak hrozí, že dojde k trvalému narušení dělby moci a k celkovému vychýlení nezbytné rovnováhy pluralitního demokratického zřízení.

Za této situace je proto naší lidskou a občanskou povinností odhlédnout od všech osobních sympatií a antipatií, od politických preferencí a zájmů a podpořit v druhém kole prezidentské volby toho kandidáta, který skýtá větší záruku toho, že bezpečnost, suverenita, prosperita a demokratický vývoj naší země zůstanou zachovány. 

Strana Právo Respekt Odbornost proto podporuje zvolení pana Andreje Babiše prezidentem České republiky. „Základní podmínkou přežití demokracie je diskuse. Pokud zvolíme kandidáta, který slibuje až slepou podporu vládě České republiky, pak k diskusi nedojde a vyhraje jediná ideologie. To jsme tu už zažili. Proti Andreji Babišovi můžeme mít stovky výhrad, ale pokud dovolíme, aby soudce Ústavního soudu jmenoval favorit současné vlády, ztratíme naději na diskusi, na demokracii. Druhé kolo prezidentských voleb není volbou mezi větším a menším zlem. Je to volba mezi přijetím jediné ideologie, proti které se nebudeme schopni bránit, a malou nadějí, že tomu tak nebude. Proto jsme se jednohlasně shodli na tom, že v druhé kole prezidentských voleb podpoříme Andreje Babiše,“ řekl Jindřich Rajchl, předseda strany Právo Respekt Odbornost.

Sdílet přes WhatsApp
Sdílet na Facebooku
Sdílet na Twitter
Sdílet E-mailem