Váš hlas vytváří budoucnost

Napište nám váš názor [email protected]

Mají patent na pravdu v Čechách mediální kolonizátoři ze zahraničních firem?

2 dubna, 2024

Krátce po odchodu z politiky před více než pěti léty jsem popsal mé zkušenosti s médii, která o mnohých politicích píší jejich kauzy přesahující daleko za hranu obludnosti.

Nejsem žádný ochránce politiků, ani v současné době nemohu, protože jsem sám vstoupil do strany Právo, Respekt, Odbornost (PRO).  Ale myslím si, že každý občan by měl svého politika znát pokud možno osobně a nikoliv si udělat jen obrázek z toho, co mu ochotně nabízí současná média. Právě v té ochotě vidím ten hlavní problém, aneb „Za peníze v Praze dům“.

Jakým mediím se dá v České republice důvěřovat, existují taková?

Obecně lze konstatovat, že by to mohla být veřejnoprávní média, která veřejnosti poskytují službu v podobě objektivního zpravodajství a navíc jsou tato média placena z veřejných prostředků. Ostatní média už nelze vnímat jako zcela objektivní a vyváženě působící už jen proto, že jejich zřizovatel je často zakladatel obchodní společnosti, která má primárně jediný cíl, a to tvořit zisk a nikoliv objektivní zpravodajství, kterým se všichni usilovně zaklínají. Ale i toho je možné dosáhnout za předpokladu, že se přísně oddělí , placená reklama a obchodní aktivity společnosti od práce ryze zpravodajské.  Ano, už zde někteří cítí, že to vždy nebude tak jednoduché, protože zájmy mnoha inzerentů mohou přesahovat i do oblastí, které už podléhají žádoucí objektivní žurnalistice, pokud vůbec takový výraz lze užít.

Asi největším vrcholem dovezené mediální pravdy jsou zahraniční firmy, které v České republice provozují největší mediální domy. Novodobí mediální kolonizátoři veřejné pravdy jsou například obchodní firmy z Kypru, kde jsou skuteční majitelé těžce dohledatelní, protože se často proplétají  v neprůhledných vlastnických strukturách.

Veřejná pravda je v poslední době od té skutečné vzdálena na míle. Je částečně zprivatizována, a co se děje za zavřenými dveřmi soukromé firmy si může každý domyslet sám. Mnozí občané ani netuší, že jejich politici stojí před soudem za sta miliónové rozkrádačky veřejných peněz, protože ve svých oblíbených mediích čtou od rána do večera o jiných českých politicích, že jsou například dezoláti, proruští šváby i když se zdaleka ničím neprovinili. Ani proti morálce a už vůbec ne proti zákonům a přesto schytávají v médiích škaredá přirovnání a nálepkování, daleko za hranou slušnosti.

Ti, o nichž hovořím se provinili jen tím, že si dovolili mít svůj vlastní názor například na hospodaření státu nebo na vládu, která v poslední době dělá pro západní firmy v České republiky „Oslíčka otřes se“.

Velkou zbraní v rukou občanů jsou právě volby, ale nikoliv ty, kam přijde hrstka zainteresovaných zvrhlíků, kteří chtějí ovládnout jen ekonomickou moc, ale takové volby, kam přijde devadesát až sto procent lidí, které už mediální triky nezpochybní předem svým cíleným zpravodajstvím na předem určené lidi, zlobící ty, kteří mají momentálně moc.

Kdo to neví, tak bude dobré si zjistit jen to, že zahraniční firmy vlastnící v Čechách media opravdu vydělávání peníze v Čechách v řádech stovek miliónů.

Možná, že sponzoři z Kypru současného vládního slepence budou dobře vědět, kdo na Kypru podniká v českých médiích, co vlastně dělá a za kolik.

Proto je důležité, aby k volbám přišli všichni občané, tohle už nikdo nemůže opomenout.

„Poznej svého politika osobně, ať víš, do čeho jdeš.“ Co myslíte?

autor: PhDr. Michal Riško     

 

Sdílet přes WhatsApp
Sdílet na Facebooku
Sdílet na Twitter
Sdílet E-mailem