Váš hlas vytváří budoucnost

Napište nám váš názor [email protected]

Blíží se doba, kdy budeme za svůj názor „viset“ v pytli na mrtvoly na bodově ministerstva vnitra?

11 ledna, 2023

Zřejmě ano! „Šmírovací“ tým ministra Rakušana nazvaný Krizový informační tým (KRIT) zveřejnil materiály, které by měly sloužit ministerstvu, vládě a jednotlivým resortům ke zlepšení komunikace s veřejností. Tým složený ze čtyř expertů na publikaci a PR definoval dezinformační témata, komunikační doporučení, a hlavně vydal předběžné varování. Podle jeho zjištění, dochází k radikalizaci pracovníků státní a veřejné správy, což představuje zásadní problém, který může ohrozit běžné fungování státu a jeho institucí, samospráv a dále urychlit rozpad společenské soudržnosti.

Jestli tady někdo ohrožuje běžné fungování demokratického státu, tak jsou to neustále nové snahy o zavedení cenzury, nových právních norem k potírání názorů, které nesouzní s vládní propagandou, dehonestace osob, které se nebojí vystoupit proti vládnoucí garnituře, a dokonce se připravuje kriminalizace osob za šíření dezinformací, přitom o tom, co je či není dezinformace rozhodují nevládní neziskové organizace a pár vybraných osob. K nim patří také oni čtyři experti KRITu, které neznáme, a jejichž zjištění nebyla podrobena široké odborné debatě. A média? Ta mlčí. Žádné ověřování, zjišťovaní informací a objektivní a vyvážené názorové zpravodajství.

Za silnou komunikační hrozbu je v materiálech označena „Válka & energetická krize“. K tomuto tématu vymyslel KRIT opatření pro správnou komunikaci. „Je třeba intenzivně komunikovat: odhalovat manipulativní techniky nepřítele a debunkovat, provést tzv. naming and shaming,“ uvádí se v doporučení. Debunkovat a provést tzv. naming and shaming znamená odhalovat falešné zprávy a pak jejich autory pojmenovat a zostudit, chcete-li zahanbit! V praxi to znamená veřejně říci, že osoba, skupina udělala něco špatného. Tato veřejné zahanbování se používá ke sjednocení veřejného mínění proti určitým druhům chování a jejich odrazení od dané činnosti. Pokud tomuto popisu z Googlu nerozumíte, tak to přeložím. To je ta dehonestace osob za jiný než povolený názor, to je nálepkování slovy dezinformátor, dezolát, frustrát, či proruský troll bez jakékoliv možnosti se hájit. Je to jen propaganda a snaha o zavedení cenzury. Nebo si pod slovy „sjednocení veřejného mínění“ představujete pluralitu názorů?

KRIT dále doporučuje: „Anonymizovaný monitoring nálad ve státní a veřejné správě. Včasná identifikace osob, které mohou šířit antisystémové nálady a jejich zapojení do dialogu.“ Před rokem 1989 se tomu říkalo „šmírování a udávání“.

Od expertů na PR bych očekávala naprostou nestrannost a objektivnost, asi naivně. Ve svých materiálech opakovaně tvrdí, stejně jako vládní garnitura, že jsme ve válce: „Současná politika Ruské federace v oblasti energetiky není ničím jiným než pokračováním války jinými prostředky. To znamená, že ve válce se nenachází jen Ukrajina, ale také Česká republika spolu se svými evropskými spojenci. Úkolem státu je proto posílit ve veřejném prostoru povědomí, že se Česká republika nachází v nové, zatím nepoznané, válce.“ A za zmínku stojí také jejich popis radikalizace. „V České republice právě probíhá politický střet o to, zda bude energetická krize interpretována jako selhání státu, nebo coby důsledek ruské „energetické války“, jež si klade za cíl rozklad české společnosti. Lidé jsou krajně znejistělí a bojí se budoucnosti. Často nevědí, jak zaplatí účty za elektřinu a zda budou mít na základní životní potřeby. Část společnosti se radikalizuje. A volá po změně politické reprezentace.“

Takže občané, kteří nevědí, jak zaplatit účty za elektřinu a kritizují současnou situaci a vládu jsou radikálové? Na vyjádření nesouhlasu snad mají občané v demokratickém státě právo! Nebo už je experti KRITu připravují na totalitu? Začněte u sebe. Jste to vy, co vnášíte mezi občany místo jasných řešení, chaos, obavy a strach! Osvěžte si paměť a přečtěte si Listinu základních práv a svobod. Ve svobodné společnosti není přípustné omezit svobodu myšlení a svobodu rozhodování. Do zaručených práv a svobod jedinců nesmí státní moc zasahovat jinak, než Listina výslovně připouští.

Politikům radíte vysvětlovat a intenzivně komunikovat s občany, tak asi proto jsme už několik týdnů neviděli v médiích některé členy vlády, například I. Bartoše a některé ministryně a ministry i více než půl roku. A jen tak mimochodem na závěr. Ve vašich dokumentech je často uvedeno datum, kdy byly pořízeny a některé z nich vznikly, několik měsíců před tím, než ministr Rakušan veřejně oznámil, že KRIT vznikne. To by opravdovým expertům na PR nemělo uniknout.

Sdílet přes WhatsApp
Sdílet na Facebooku
Sdílet na Twitter
Sdílet E-mailem