Váš hlas vytváří budoucnost

Napište nám váš názor [email protected]

Žádost předsedovi ANO 2011

30 ledna, 2024

Vážený pan

Ing. Andrej Babiš

předseda

ANO 2011

Praha


V Praze dne 30. ledna 2024


Vážený pane předsedo,

obracím se na Vás v následující mimořádně naléhavé záležitosti.

Zítra bude na 39. schůzi výboru pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny informovat předseda vlády ČR Petr Fiala o pozicích, které bude Česká republika zastávat na mimořádném zasedání Evropské rady, jež proběhne dne 1. února 2024 v Bruselu. Na tomto mimořádném zasedání Evropské rady má být projednána revize rozpočtu Evropské unie na léta 2021–2027, jehož součástí je i schválení finanční pomoci Ukrajině ve výši 50 miliard EUR.

Z vnitřních struktur EU a od některých členských států zaznívají návrhy, aby v případě, pokud bude Maďarská republika na tomto jednání blokovat přijetí těchto změn a zejména uvolnění shora uvedené finanční pomoci Ukrajině, bylo Maďarsko zbaveno dle článku 7 Smlouvy o EU hlasovacích práv.

Takovéto návrhy považuji za zcela skandální a absolutně nepřijatelné a jsem hluboce přesvědčen, že by je Česká republika měla jak nyní, tak i kdykoliv v budoucnosti striktně odmítnout.

Považuji proto za mimořádně důležité, využít zítřejšího jednání výboru pro evropské záležitosti k tomu, aby byla jasně definována pozice České republiky zahrnující jednoznačného odmítnutí jakékoliv možnosti zbavit Maďarsko hlasovacích práv v EU.

Bez ohledu na výsledek jednání uvedeného výboru a závěrů nadcházejícího summitu Evropské rady pak považuji za esenciální, aby k této mimořádně důležité otázce zaujala stanovisko i Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky. Dovoluji si Vás proto se vší naléhavostí požádat, aby Vaše politické hnutí iniciovalo i urychlené svolání mimořádné sněmovní schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky k projednání postoje České republiky k této mimořádně závažné problematice.

S ohledem na skutečnost, že k nepřijatelnému a zavrženíhodnému nátlaku na Maďarsko ze strany EU dochází i prostřednictvím výhrůžek na krácení unijních fondů, považuji za rovněž zásadní, aby součástí jednání mimořádné sněmovní schůze bylo vyjasnění pozice České republiky rovněž k této otázce.

Vážený pane předsedo,

Děkuji Vám předem za pozornost, které budete Vy a Vaše politické hnutí této žádosti věnovat a uvítám Vaše stanovisko v době co možná nejkratší.

S pozdravem,

JUDr. Jindřich Rajchl

předseda

Sdílet přes WhatsApp
Sdílet na Facebooku
Sdílet na Twitter
Sdílet E-mailem