Váš hlas vytváří budoucnost

Napište nám váš názor [email protected]

PRO krajská organizace Prahy sněmovala

7 prosince, 2022

Pražská krajská organizace PRO uspořádala svůj další řádný sněm, jehož svolání bylo naplánováno o měsíc dříve, než určují stanovy; Krajský sněm se schází vždy nejpozději do 3 měsíců po volbách do krajského zastupitelstva. V přátelské předvánoční atmosféře jsme kromě přítomných členů mohli poznat milé hosty, z nichž většina již odevzdala svoji členskou přihlášku. To byl jeden z uspokojujících závěrů, které zazněly v rámci hodnocení společné práce od předsedy PRO Jindřicha Rajchla. PRO roste a dostává se do podvědomí u veřejnosti. Svojí troškou do hodnotícího mlýna pak přispěli jednotliví zvolení členové pražského předsednictva.

Za minulý půlrok od ustavujícího sněmu 18. června se podařilo v překotném sledu událostí zvládnout překvapivé množství práce a činností, mezi kterými vynikaly senátní volby. Jejich výsledky lze hodnotit v rámci kolmého startu jako uspokojivé, zhodnotil předseda PRO a vyzdvihl některá méně známá fakta a srovnání, která nejsou sebechválou ani nepřiměřenou sebekritikou. V přátelské diskusi byly vytyčeny cíle jak dovnitř strany tak i navenek. Všeobecná shoda definovala následující měsíce jako období mimořádného pracovního nasazení a to mimo jiné vzhledem k radikálně zhoršující se hospodářské a společenské situaci v naší zemi. Tu jsme si nevymysleli, jak nám často sugerují vládnoucí orgány, které ve střetu s hořlavými problémy odvracejí zrak a dělají, že se nic neděje. Naše protiválečné postoje chceme demonstrovat mj. akcí „Veřejná finanční sbírka na nákup zdravotního materiálu pro Ukrajinu“. Další projekty budou následovat a naši členové a příznivci o nich budou ve vhodné chvíli informováni.

Závěr sněmu pak posléze volně přešel do příjemného posezení s přáteli, tak jak se to na vánoční setkání sluší a patří. Společná přání příjemně a klidně prožitých svátků vánočních a úspěšného vstupu do nového roku bychom chtěli z pražské krajské organizace vyslat všem našim členům, podporovatelům a sympatizantům v celé naší republice. Pevné zdraví a hodně síly a odvahy v novém roce přátelé!

Sdílet přes WhatsApp
Sdílet na Facebooku
Sdílet na Twitter
Sdílet E-mailem