Váš hlas vytváří budoucnost

Napište nám váš názor [email protected]

Otevřený dopis předsedovi vlády Slovenské republiky Robertovi Ficovi

8 března, 2024

Otevřený dopis předsedovi vlády Slovenské republiky Robertu Ficovi

Vážený pan
doc. JUDr. Robert Fico, CSc.
předseda vlády Slovenské republiky
předseda SMER – sociálna demokracia

V Praze dne 8. března 2024

Vážený pane předsedo vlády, vážený pane předsedo SMER – sociálna demokracia, milý Roberte, obracíme se na Vás jako občané České republiky, abychom vyjádřili náš kategorický nesouhlas se stanoviskem českého premiéra Petra Fialy a jeho pětikoaliční vlády, na jehož základě došlo k rozhodnutí o okamžitém přerušení vládní konzultace mezi vládami našich zemí, a to s odkazem na rozdílné vnímání a postoje k rusko-ukrajinskému válečnému konfliktu a cesty vedoucí k jeho ukončení. Tímto postojem vlastní vlády jsme hluboce zklamáni a považujeme jej za projev servility k těm mocnostem a organizacím, které si nepřejí co nejrychlejší ukončení ozbrojeného válečného konfliktu na Ukrajině a naopak hodlají i nadále zadlužovat svoje občany, své státy i celou EU miliardovými částkami určenými na nákup zbraní pro pokračování války namísto snahy o dosažení míru a zajištění bezpečnostních záruk pro celý region i kontinent. Jedině za tohoto předpokladu je totiž možné zahájit poválečnou rekonstrukci dotčených oblastí Ukrajiny a urychleně umožnit návrat do vlasti milionům občanů této země, o něž nyní pečují za prostředky svých daňových poplatníků téměř všechny evropské státy, včetně ČR a SR.

Mezi ČR a SR a mezi našimi národy i konkrétními lidmi panují po generace budované a rozvíjené vztahy, přátelství a spolupráce, zarámované i 74 roky soužití ve společném československém státě, za který Češi, Slováci, Moravané i Slezané společně bojovali a prolévali svoji krev ve dvou světových válkách. Památka více než 360 tisíc padlých, zavražděných a umučených obětí dosud největšího světového válečného konfliktu nás zavazuje společně pečovat nejen o jejich odkaz, ale také o svobodu, demokracii a prosperitu našich dvou suverénních států. Naše blízkost nemá v okolní Evropě obdoby, což ukázal i způsob, jakým jsme dokázali, byť neradi, zvládnout rozdělení federálního státu a začít novou etapu společného sousedského soužití dvou samostatných států od 1. 1. 1993.

Vážíme si Vás jako státníka, jenž vystupuje důsledně na obranu národních zájmů vlastního státu i jeho občanů, nebojí se pojmenovat jasně a bez přehnané politické korektnosti, jakož i klady a zápory současné evropské i globální politiky. Vězte, že pro každého jednoho z nás je Slovensko i nadále nejbližším sousedem a partnerem, Slováci našimi bratry a že si nenecháme diktovat současnou vládní garniturou v ČR ani co si máme o Vás, o Slovensku a o Slovácích myslet, ani jak budeme hodnotit Vaši práci, Vaše postoje a skutky. Vás a Vaši vládu možná nevítá Fialova pětikoalice v pražských vládních palácích, ale nám budete vždy vzácným a milým hostem a přítelem při každé Vaší návštěvě ČR, formální i neformální.

Zveme Vás rádi do Čech, na Moravu i do Slezska a bude nám ctí se s Vámi potkat při upřímné lidské debatě o aktuálních problémech Slováků i nás Čechů, Moravanů i Slezanů. Tento náš postoj veřejně vyjádříme i na občanském shromáždění dne 23. 3. 2024 na Václavském náměstí v Praze, kam Vás samozřejmě srdečně zveme. Potěšeni budeme i Vaším případným pozdravem všem statečným občanům ČR, kteří se na Václavském náměstí sejdou.

Vážený pane premiére, vážený pane předsedo, milý Roberte. Ujišťujeme Vás a Vaším prostřednictvím i Slováky a Slovensko, že bez ohledu na trapné rozhodnutí současné vládní garnitury v ČR považujeme udržování vynikajících a nadstandardních vztahů mezi našimi národy i státy za samozřejmost a naši osobní prioritu.

S úctou a pozdravem,

JUDr. Jindřich Rajchl
JUDr. Michal Hašek

Sdílet na facebooku
Sdílet na Twitter
Sdílet přes WhatsApp
Sdílet E-mailem

Připojuji se k vašemu dopisu

Připojeni k otevřenému dopisu Robert Fico

Počet těch, kteří se připojili k otevřenému dopisu:
Celkem: 15238 osob.

Sdílet přes WhatsApp
Sdílet na Facebooku
Sdílet na Twitter
Sdílet E-mailem