Váš hlas vytváří budoucnost

Napište nám váš názor [email protected]

Dotazník Pulse of Europe

24 března, 2024

Dotazník od Pulse of Europe

Obdrželi jsme od Pulse of Europe výzvu abychom se zapojili do jejich dotazníku, jakým budou prezentovat jednotlivé strany kandidující ve volbách do Evropského parlamentu. Abychom předešli možným informačním zkreslením, zveřejňujeme svoji odpovědi včetně původních otázek zde. Jsme přesvědčeni, že naše odpovědi jsou plně v souladu se zájmy občanů ČR, jste PRO?

 Otázka číslo 1: Budete se v evropském parlamentu zasazovat o další navýšení, urychlení a zefektivnění podpory Ukrajině: humanitární, finanční i zbrojní?

 

Odpověď: NE

Komentář: Pomoc lidem v nouzi, tedy humanitární podporu považujeme za přirozenost a samozřejmost, nikoliv za věc politického rozhodnutí, proto považujeme za krajně nevhodné, že jste tuto formu podpory vůbec zmínili ve Vaší otázce. Naše odpověď se tak týká pouze a jen podpory finanční a zejména zbrojní, kde je naším jednoznačným stanoviskem odpověď NE. Ukrajině muže pomoci jen rychle ukončení bojů a mír, aby bylo možno začít s obnovou Ukrajiny a lidé se mohli vrátit do svých domovů a znovu začít žít.

 

Otázka číslo 2: Budete se v evropském parlamentu zasazovat o další evropskou integraci směrem k posílení pravomocí a zefektivnění rozhodovacích procesů Evropské unie?

 

Odpověď: NE

Komentář: Není zapotřebí.

 

Otázka číslo 3: Budete se v evropském parlamentu zasazovat o vládu práva a spravedlnost ve všech zemích Evropské unie, včetně vytváření, uvalování a podpory sankcí vůči těm členům EU, kteří tyto zásady nedodržují?

 

Odpověď: NE

Komentář: Naše strana má ve svém názvu jako svoji základní hodnotu Právo, a proto ctíme vládu práva a spravedlnost. Zároveň naší druhou hodnotou je Respekt, tedy i respekt k demokratickým výsledkům voleb, respekt k jiným názorům či třeba k odlišnostem v tom, jak mohou být demokratické principy a vláda práva ukotveny v jednotlivých státech EU. Proto budeme vždy aktivně vystupovat proti snaze EU tyto principy nuceně sjednocovat. Dle našeho názoru je naopak „obrana práva a spravedlnosti“ zneužívána ze strany EU jako záminka pro potrestání států, jejichž demokraticky zvolení představitelé prosazují odlišný názor než vedení EU, či hájí zájmy svého státu proti zájmům EU. Jsme přesvědčeni, že zájmy národních států mají být nadřazeny zájmům EU a je úkolem a povinností každého zvoleného zástupce hájit zájmy svého státu.

Proto nikdy nepodpoříme jakékoliv sankce proti členskému státu EU z tohoto důvodu. Naše NE se tedy netýká vlády práva a spravedlnosti, ale pouze snahy EU uvalovat sankce na členské státy, které se vzepřou diktátu Bruselu.

JUDr. Jindřich Rajchl

Sdílet přes WhatsApp
Sdílet na Facebooku
Sdílet na Twitter
Sdílet E-mailem