Váš hlas vytváří budoucnost

Napište nám váš názor [email protected]

OTEVŘENÝ DOPIS – ministrovi vnitra Rakušanovi

30 září, 2023

Ministerstvo vnitra ČR

Vít Rakušan – ministr vnitra

Nad Štolou 936/3
170 00 Praha 7 – Holešovice
IDDS: 6bnaawp

 

V Praze dne 27. 9. 2023

 

 

Věc: OTEVŘENÝ DOPIS – Výzva k ochraně hranice ČR před migrační vlnou

 

Vážený pane ministře,

rozhodli jsme se Vás oslovit touto transparentní a nespornou cestou s výzvou, abyste bezodkladně učinil veškerá zákonná opatření k intenzivní ochraně hranice našeho státu, v zájmu ochrany České republiky před sílící migrační vlnou z Afriky, kterou EU nyní nejvíce pociťuje na jihu Evropy.

K intenzivnější ochraně své státní hranice již přistoupily mnohé členské státy EU.

Jelikož nejen Váš resort, ale také resort Obrany, opakovaně prezentuje připravenost na různé stupně účasti v ukrajinsko-ruském konfliktu, mám důvod se domnívat, že naše zálohy jsou v dostatečné počtu i kondici, aby zvládly tuto nutnou bezpečnostní akci, která může být zároveň prověrkou skutečné připravenosti vlády, čelit jakémukoliv jinému ohrožení bezpečnosti ČR.

Vážený pane ministře, jsme přesvědčení, že vůlí občanů je usilovat o bezpečnost a ochranu naší vlasti, k čemuž jste ve volbách získal mandát lidu a Vaší povinností je čelit těmto hrozbám, obzvláště po vzoru jiných zemí EU.

Za Vaše okamžité a správné rozhodnutí, v zájmu všech občanů, Vám tímto děkujeme a žádáme o informaci, jaká bezpečnostní opatření budou realizována.

 

Strana Právo Respekt Odbornost – PRO 2022                                  

v zastoupení jejím předsedou

JUDr. Jindřichem Rajchlem, v. r.                                                                                            

 

 

Na vědomí:
Masmédia
Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky – Výbor pro bezpečnost

 

Sdílet přes WhatsApp
Sdílet na Facebooku
Sdílet na Twitter
Sdílet E-mailem