Vytvářej budoucnost

Registruj se!

A staň se podporovatelem

Registrovaný podporovatel získá přístup k zasílání pravidelného newsletteru shrnujícího aktivity naší strany za uplynulé období. Současně bude zván na všechny oficiální akce PRO a bude mu umožněna pravidelná online komunikace s vedením strany. Současně je možné zaškrtnutím políčka „Chci se zapojit“ nabídnout Vaše schopnosti, znalosti a zkušenosti ve prospěch dosažení našeho společného cíle.

Po registraci obdržíte potvrzující e-mail s Vaším osobním číslem. Registrované členství je vázáno na uhrazení symbolického poplatku ve výši 100,- Kč/rok. V případě jakýchkoli problémů nás prosím kontaktujte na adrese [email protected].

Registrační formlulář
Transparentní
0 %
skrytých záměrů
0 %
Nasazení hájit váš hlas
0 %
Přispějte na kampaň

Naše kampaň je poháněna příspěvky
od fanoušků jako jste vy

ZÍSKANÉ PŘÍSPĚVKY NA KAMPAŇ
0