Podpořte nás

Velmi si vážíme Vašeho rozhodnutí finančně podpořit naši stranu.

Všichni víme, že politika je založena na lidech, na práci a na penězích. Vaše finanční kontribuce v jakékoliv výši nám pomůže na naší cestě k získání pozornosti voličů v naší krásné zemi. Zavazujeme se využít každou zaslanou korunu tím nejefektivnějším možným způsobem. A že náš závazek myslíme vážně, chceme dokázat příslibem, že pokud nebudete s prací naší strany spokojeni, jsme připraveni Vám finanční dar poskytnutý naší straně v plné výši vrátit. Chceme vrátit do politiky prvek důvěry. A proto jsme připraveni být ve všem, co děláme plně transparentní.

Po Vaší registraci prostřednictvím níže uvedeného formuláře obdržíte e-mail, v němž budou uvedeny instrukce k provedení platby pod Vám přiděleným unikátním variabilním symbolem. Případně můžete využít mobilní platbu prostřednictvím přiloženého QR kódu. Děkujeme vám za důvěru. Jsme připraveni Vám ji naší prací splatit!

Transparentní účet Strana PRO: 7412398010/5500