Rubriky
Homepage

Strana Právo Respekt Odbornost vyzvala předsedu vlády Petra Fialu, aby veřejně vystoupil před občany 11. března na Václavském náměstí

Praha, 1. března 2023


Na tiskové konferenci 7. února zveřejnilo vedení strany Právo Respekt Odbornost (PRO)požadavky, které zaslalo předsedovi vlády Petru Fialovi. Týkaly se oblasti svobody slova, energetické koncepce, mezinárodní a bezpečnostní politiky. Vzhledem k tomu, že předseda vlády nereagoval a otevřený dialog odmítá, vyzvalo ho vedení PRO, aby kroky vlády vysvětlil a obhájil před občany na celonárodním setkání „Česko proti bídě“ v sobotu 11. března na Václavském náměstí v Praze.

Text výzvy k účasti na celonárodním setkání:


Vážený pane předsedo vlády,
dne 7. února 2023 jsme Vám dopisem, doručeným na Úřad vlády České republiky, zaslali seznam požadavků, které považujeme za nezbytné první kroky pro postupné obnovení principů demokratického právního státu a pro svobodný, prosperující a mírový život v České republice.


Současně jsme vyjádřili připravenost k otevřenému dialogu a požádali Vás, abyste nás k projednání uvedených požadavků přijal nejpozději do 28. února 2023.


S politováním musíme konstatovat, že k dnešnímu dni jsme od Vás neobdrželi žádnou reakci. Vzhledem k tomu, že v demokratických právních státech patří vedení otevřeného dialogu vlády s opozicí a s občany vlastní země k naprostým základům politické kultury, věříme, že nezůstanete i nadále k naší nabídce přezíravě netečný a naše upřímně míněné pozvání k dialogu přijmete.

Jsme přesvědčeni, že celonárodní setkání svolané na den 11. března 2023 od 14.00 hodin na Václavské náměstí v Praze pod názvem Česko proti bídě bude pro Vás vhodnou platformou, kde budete moci veřejně vystoupit a vysvětlit postoj vlády České republiky k tématům, která jsme v našich požadavcích otevřeli, tedy k tématům ochrany svobody slova, energetické, mezinárodní a bezpečnostní politiky České republiky.


Očekáváme Vaše sdělení, zda toto pozvání přijmete. Z organizačních důvodů Vás žádáme o potvrzení Vaší účasti nejpozději do 10. března 2023.


S pozdravem


za stranu Právo Respekt Odbornost


JUDr. Jindřich Rajchl, předseda

Rubriky
Nezařazené

Stanovisko strany Právo Respekt Odbornost k 2. kolu prezidentských voleb

​Vedení strany Právo Respekt Odbornost (PRO) se shodlo na podpoře Andreje Babiše v druhém kole prezidentských voleb.

Strana Právo Respekt Odbornost vždy a se vší rozhodností bojovala proti všem krokům státní moci, které směřovaly proti národním zájmům České republiky a jejím občanům.

Základní lidská práva a svobody, právo na důstojný a bezpečný život jsou pro nás těmi absolutně nejvyššími hodnotami, které jsme důsledně a za všech okolností bránili. A to bez jakéhokoliv ohledu na to, z které části politického spektra útoky přicházely, jak silný mocenský aparát byl do nich zapojen a jakými postihy hrozil. Neustoupili jsme těmto tlakům a neustoupíme ani od našeho požadavku na vyvození plné odpovědnosti vůči všem těm, kteří o destrukci těchto základních hodnot vědomě usilovali.   

Druhé kolo prezidentské volby přichází v nesmírně těžké době. Bezpečnost a svébytnost naší země je v důsledku kritické mezinárodní situace zásadním způsobem ohrožena. Na vnitřní hospodářskou situaci dopadají důsledky ekonomické krize, jež je způsobená neodborným řízením našeho státu, včetně zcela nekritického přejímání chybně stanovených cílů integrační a globalistické politiky. Jsme rovněž svědky postupující koncentrace moci zákonodárné, výkonné a v podobě očekávaných změn ve složení Ústavního soudu i nejvyšší moci soudní do rukou současné vládní pětikoalice. Zcela reálně tak hrozí, že dojde k trvalému narušení dělby moci a k celkovému vychýlení nezbytné rovnováhy pluralitního demokratického zřízení.

Za této situace je proto naší lidskou a občanskou povinností odhlédnout od všech osobních sympatií a antipatií, od politických preferencí a zájmů a podpořit v druhém kole prezidentské volby toho kandidáta, který skýtá větší záruku toho, že bezpečnost, suverenita, prosperita a demokratický vývoj naší země zůstanou zachovány. 

Strana Právo Respekt Odbornost proto podporuje zvolení pana Andreje Babiše prezidentem České republiky. „Základní podmínkou přežití demokracie je diskuse. Pokud zvolíme kandidáta, který slibuje až slepou podporu vládě České republiky, pak k diskusi nedojde a vyhraje jediná ideologie. To jsme tu už zažili. Proti Andreji Babišovi můžeme mít stovky výhrad, ale pokud dovolíme, aby soudce Ústavního soudu jmenoval favorit současné vlády, ztratíme naději na diskusi, na demokracii. Druhé kolo prezidentských voleb není volbou mezi větším a menším zlem. Je to volba mezi přijetím jediné ideologie, proti které se nebudeme schopni bránit, a malou nadějí, že tomu tak nebude. Proto jsme se jednohlasně shodli na tom, že v druhé kole prezidentských voleb podpoříme Andreje Babiše,“ řekl Jindřich Rajchl, předseda strany Právo Respekt Odbornost.

Rubriky
Nezařazené

Výzva poslankyním a poslancům Parlamentu ČR k vyslovení nedůvěry vládě

Vážená paní poslankyně, vážený pane poslanče,

oslovujeme Vás v souvislosti s hlasováním o vyslovení nedůvěry vládě a děkujeme těm z Vás, kteří jste toto hlasování jako standardní metodu vyjádření podpory či nepodpory vládě Petra Fialy v aktuální situaci vyvolali. Chceme Vás vyzvat k tomu, abyste v zájmu občanů České republiky, které jste skládali svůj poslanecký slib, a vědomi si toho, že s tímto konkrétním hlasováním budou historicky spojena Vaše konkrétní jména, vyslovili vládě Petra Fialy jednoznačně nedůvěru. Nyní už přece dávno nejde o něho nebo o stranické zájmy, ale o záchranu České republiky, a tím i o Vaši čest a možnost podívat se českým občanům v budoucnu do očí. 

Tato vláda zcela viditelně a prokazatelně čím dál víc závažně selhává, ať je to otázka energetické bezpečnosti, oblasti ekonomiky, v níž se zcela ztrácí konkurenceschopnost českých firem, podpory nerealizovatelných evropských směrů typu green deal, přístupu ke svobodě slova směrem k cenzuře. Dále pak snaha kriminalizovat svobodu projevu, komunikační strategie na hranici propagandy, přímá podpora popření práva veta v právu EU a přenos suverenity členských států na orgány EU. Snaha otevřít statisícům cizinců všechny naše veřejné služby – úřady, zdravotnictví, školství a další, a to nejen coby konzumentům, nýbrž i coby jejich zaměstnancům, bezmyšlenkovité vyvádění miliard mimo Českou republiku, kterou pak musí zadlužovat na úkor svých občanů, preferování zájmů jiných zemí před zájmy České republiky, pobyt cizích vojsk na našem území se má stát samozřejmostí… A tak bychom mohli pokračovat. Situace je skutečně vážná, a vy, stejně jako my, musíte vidět, že členové vlády už dávno nejsou objektivně schopni dané problémy řešit a i v dnešní vážné době sahají k politicky nezralým jednáním typu dražby mikin; jiní členové vlády jsou zase zcela neviditelní. I proto je tato vláda na historickém minimu podpory našich občanů.

Potřebujeme proto ihned jinou, odborně akceschopnou vládu, která začne neprodleně jednat a zastaví pád naší země na úplné dno. V této souvislosti chceme se vší odpovědností k České republice prohlásit, že jsme připraveni k rozhovorům o tom, jak postupovat dál, a v případě shody i k poskytnutí odborné pomoci v těchto nesnadných úkolech. Jakékoli politické i jiné soupeření jsme připraveni dát stranou, pokud uvidíme, že cesta z tohoto neutěšeného stavu má jasný záměr – zvýšení prosperity, bezpečnosti a suverenity České republiky. Času totiž není  nazbyt. Naopak – je pět minut po dvanácté. Naším jediným cílem je ochrana zájmů naší země a našich občanů. Tomu by dnes mělo vše ustoupit stranou.     

Následně můžeme dojít legitimní cestou k novým volbám. Věříme, že v nich budou mít šanci uspět zejména ti kandidáti, kteří při hlasování o nedůvěře vládě opustí stranickou linii a budou hlasovat podle svého slibu, tedy v zájmu občanů České republiky. 

Proto si Vás dovolujeme oslovit s touto výzvou – hlasujte v zájmu občanů České republiky, hlasujte pro nedůvěru vládě Petra Fialy. Nelze už jinak. 

Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová – senátorka

JUDr. Jindřich Rajchl – předseda strany PRO 

Mgr. Libor Vondráček – předseda strany Svobodní 

 Vidlák – bloger 

Rubriky
Bezpečnost Ekonomika Energetika Nezařazené

Tiskové prohlášení: Otevřený dopis strany Právo Respekt Odbornost členům Parlamentu ČR

Praha, 4. října 2022

Vážené senátorky a poslankyně,
vážení senátoři a poslanci,

jistě neunikla vaší pozornosti hrubě urážlivá veřejná prohlášení členů politických stran a mediálně známých osob vůči Mgr. Janě Zwyrtek Hamplové, zvolené do Senátu Parlamentu České republiky v
senátním obvodu č. 76 – Kroměříž.

Touto cestou v první řadě odsuzujeme podobné projevy nenávisti a zloby jako něco, co se nesmí stát novým stylem politické kultury v České republice.

Současně vyzýváme i vás, abyste se k těmto výrokům otevřeně vyjádřili. Jsou totiž směrovány vůči Vaší nastupující kolegyni, demokraticky zvolené člence Parlamentu České republiky. Jsme přesvědčeni, že v tomto případě jednoznačně platí latinské „Qui tacet, consentire videtur”, tedy „kdo mlčí, zdá se, že souhlasí”.

Bez vzájemného respektu a bez dodržování alespoň základních zásad slušnosti ztratí Česká republika právo označovat se za demokratickou zemi, za zemi, založenou na lidskosti a právu.

Žádáme každého z vás, abyste veřejnost seznámili se svým pohledem na tuto zcela nepřijatelnou kampaň. Protože mlčení si bude naše společnost oprávněně vykládat jako váš souhlas s podobnými výroky, jaké jsou uvedeny v příloze dopisu.

JUDr. Jindřich Rajchl, předseda
JUDr. Tomáš Nielsen, 1. místopředseda
Mgr. Alena Maršálková, místopředsedkyně
Mgr. Ondřej Svoboda, místopředseda
JUDr. Petr Vacek, místopředseda

Příloha:
Ukázka urážlivých a hanlivých komentářů zveřejněných na sociálních sítích o Mgr. Janě Zwyrtek Hamplové.

Kontakt pro média: [email protected]

Rubriky
Jindřich Rajchl Nezařazené

Otevřený dopis – výzva k omluvě

Otevřený dopis - výzva k omluvě
Rubriky
Jindřich Rajchl Zahraniční politika

Výzva k omluvě

Guy Maurice Marie Louise Verhofstadt

poslanec

Evropský parlament

V Praze dne 1. 8. 2022

Výzva k omluvě

Pane Verhofstade,

zaznamenali jsme Vaše vystoupení na zasedání Evropského parlamentu dne 6. července 2022.  Zde jste se velmi nevhodným a hrubě urážlivým způsobem obracel na tam přítomného předsedu vlády České republiky Petra Fialu.

Ačkoliv je všem tento způsob Vašeho jednání velmi dobře znám, stejně jako je známa nezkušenost a přehnaná opatrnost předsedy vlády Petra Fialy, Vaše shora uvedené vystoupení přesáhlo všechny meze toho, co si může kdokoliv, Vás nevyjímaje, dovolit vůči vrcholnému zástupci suverénního státu.

Vrchnostensky arogantní a káravý pokřik, kterého jsme byli svědky, byl urážkou nejen našeho předsedy vlády, ale i všech občanů České republiky, a současně byl jednoznačným potvrzením důležitosti existence práva veta, které musí být při rozhodování v Evropské unii bezpodmínečně zachováno.

Forma Vašeho projevu byla tím nejlepším argumentem proti jeho obsahu – právě zachování práva veta je hlavní pojistkou proti šikanózním vrchnostenským manýrům bruselského centra vůči jednotlivým členským státům a jejich představitelům.

Litujeme, že Vás přímo na místě samém pan předseda vlády Petr Fiala nevykázal do příslušných mezí. Očekávali jsme rovněž, že si svůj exces uvědomíte a svojí následnou omluvou jej napravíte.     

Vzhledem k tomu, že se tak do této doby nestalo, vyzýváme Vás k neprodlené a upřímné omluvě a k věrohodnému ujištění, že se toto Vaše zcela nevhodné chování nebude vůči zástupci naší země již nikdy opakovat.   

JUDr. Jindřich Rajchl, předseda politické strany Právo Respekt Odbornost

JUDr. Tomáš Nielsen, 1. místopředseda strany

JUDr. Petr Vacek, místopředseda strany pro zahraniční záležitosti

Mgr. Alena Maršálková, místopředsedkyně strany

Mgr. Ondřej Svoboda, místopředseda strany

Podpisový formulář

Share on Facebook
Facebook
Sdílet...
Rubriky
Jindřich Rajchl Právo

Otevřený dopis pro JUDr. Igora Stříže

V Praze, den 27.2.2022

JUDr. Igor Stříž
Nejvyšší státní zástupce
Jezuitská 585/4,
602 00 Brno

Vážený pane nejvyšší státní zástupce,

coby občan této země jsem hluboce znepokojen a coby advokát s více než dvacetiletou praxí jsem zcela šokován Vaším veřejným prohlášením, či spíše výhrůžkou, že orgány činné v trestním řízení jsou připraveny monitorovat a následně trestně stíhat veřejné projevy podpory či souhlasu s útokem Ruské federace na Ukrajinu ze strany občanů České republiky.

Všechna státní zastupitelství totiž ze zákona musí vždy a za všech okolností zůstat zcela apolitickými a měřit všem stejným metrem, bez ohledu na to, jaká je oficiální politika aktuálně zvolené vlády. Nejvyšší státní zastupitelství by se tímto imperativem mělo řídit ještě důsledněji. Ač nejsem naivní a jsem si vědom, že ne vždy tomu tak po roce 1989 bylo, nezaregistroval jsem jediný případ, kdy by se hlava prokuratury naší země takto otevřeně propůjčila oficiální vládní a stranické linii a veřejně pohrozila občanům naší země kriminalizací veřejného projevu jejich svobodného názoru. Váš krok považuji za flagrantní porušení Vaší povinnosti jednat vždy a za všech okolností nestranně a bez ovlivnění ze strany vrcholných politických představitelů této země.

S ohledem na Vaše zkušenosti z období před rokem 1989, kdy jste byl členem KSČ a působil jste jako vojenský prokurátor, jsem byl přesvědčen, že se budete zcela naprosto zásadně vyvarovat krokům, které by mohly vyvolat dojem, že v naší zemi bude znovu umožněno projevovat pouze jeden jediný názor, jenž bude diktován oficiálními vládními kruhy. Jistě se z dob socialistické totality pamatujete případy, kdy byli lidé trestně stíháni a odsuzováni za projevený nesouhlas s oficiální politikou strany. Nicméně ani tehdy nedošlo dle mých znalostí k tomu, že by byl stíhán někdo jen proto, že by například veřejně prohlásil, že schvaluje vojenskou misi USA ve Vietnamu. Byl jsem přesvědčen, že ve Vás tehdejší zkušenost musela zanechat silné memento, jak ošidné a pro demokracii smrtelné je spojit služby veřejných žalobců s oficiální doktrínou exekutivní moci, která se vždy a ve všech režimech snaží vyvíjet tlak k unifikaci názorů veřejnosti ve svůj prospěch. Proto jsem nevěřícně četl řádky, jež bezpochyby dokazují, že jste propůjčil svůj úřad k nezákonnému využití norem trestního práva ve prospěch snahy o okleštění svodného projevu politického názoru, jenž je základním pilířem jakéhokoliv demokratického státu.

Současný vojenský konflikt na Ukrajině představuje bezesporu nesmírnou tragédii pro místní obyvatele a v konečném důsledku i pro Evropu a celý svět. Nicméně názory na příčiny jeho vzniku a míry zavinění jednotlivých stran, jež se jej účastní, se mohou naprosto zásadně lišit dle úhlu pohledu každého jednoho člověka dle jeho vlastních zkušeností a osobních, často vysoce emocionálních prožitků. Jistě si všichni, včetně Vás, dokážeme představit, že pro ty osoby, jejichž známí, přátelé, či dokonce členové rodiny z řad ukrajinské národnosti byli po vstupu vojsk Ruské federace zraněni či usmrceni, budou považovat tento akt za vojenskou agresi a prezidenta Vladimira Putina za válečného zločince. Avšak stejně tak jistě existují lidé, jejichž známí, přátelé či příbuzní z řad ruské národnosti byli zraněni či usmrceni při ukrajinsko-ruských konfliktech v období před zahájením této válečné operace, kteří budou krok ruské strany vnímat jako zcela důvodný a budou jej veřejně obhajovat. Skutečně jste přesvědčen, že tito lidé představují společenské nebezpečí pro naše spoluobčany a že je Vaším úkolem tyto lidi vyhledávat a trestně stíhat? I kdybyste tak učinil, tak mi věřte, že dosáhnete pouze stejného efektu, jako dosáhla KSČ potíráním projevů oponentních politických názorů před rokem 1989. Ti lidé skutečně svůj názor nezmění, jen to již nebudou říkat veřejně, ale pouze mezi sebou. A svou neodůvodněnou persekucí je v jejich postojích ještě více utvrdíte a učiníte je ještě odhodlanějšími za svoje přesvědčení ze všech sil bojovat. Právě Vy byste to měl vědět z Vašeho předlistopadového působení mnohem lépe než já.

Stejně tak by Vám mělo být známo, že názory na příčiny vzniku jakéhokoliv vojenského konfliktu v naší historii bývají velmi různorodé a v čase proměnlivé. Pokud to nevíte, tak v německých zemích se námi oslavované husitské vojenské tažení dodnes považuje za období temna, kdy byla celá města brutálně vyvražďována ze strany českých protestantských plenitelů a vrahů.

Nicméně nemusíme zacházet ani tak daleko do historie – opravdu jsem bytostně zvědav, zda budete s ohledem na požadavek rovnosti občanů před zákonem podobně trestně stíhat osoby schvalující invazi vojsk USA do Iráku v roce 2003 pod dnes prokazatelně vědomě falešnou záminkou o existenci zbraní hromadného ničení na území tohoto státu. Nebo snad není válka jako válka a jeden ukrajinský život má jinou cenu než život irácký?

Jsem si jist, že city a emoce mnoha tisíců lidí jsou u nás v současné době velmi rozjitřeny. Naprosto chápu, že se mnohých lidí může osobně dotýkat jeden či druhý názor a dokonce jim i působit citové rozrušení. Přesto není úlohou trestního práva tyto jevy řešit, či do nich jakkoliv ingerovat. Tím totiž pouze a jen přiléváte olej do ohně. Už samotné Vaše vyhlášení považuji za velmi nešťastný krok. Pokud by se mělo následně zmaterializovat ve formě konkrétních trestních úkonů proti jednotlivým osobám, pak by takový stav nevratně narušil důvěru občanů naší země v nestrannost našeho právního systému. A to jsou škody, jež jsou ze své povahy zcela nevratné.

Vláda jakékoliv země by si neměla ulehčovat svou povinnost vysvětlovat svým občanům politické postoje, které prosazuje a zastává, tím, že oponentní názory prostě a jednoduše vyloučí z veřejného prostoru. Již dosti tomu, že se v řadě případů připojují k této flagrantní snaze omezovat svobodnou soutěž pluralitních názorů naše média. Pokud by se do této kampaně měly zapojit i orgány činné v trestním řízení, jednalo by se o zřejmý návrat cenzury a politiky jediné možné pravdy do naší země.

A to myslím opravdu nechce nikdo z nás.

Je mi jasné, že Vaše slova již zpět nevezmete a ani se za ně neomluvíte, nicméně Vás alespoň zdvořile žádám – vzpomeňte si na temné období jednotné stranické linie před rokem 1989, probuďte v sobě své právní já a dále se nepropůjčujte politickým hrám naší vlády. Víra v právní systém v naší zemi již byla značně poškozena v letech předchozích. Pokud skutečně sáhnete k aktivní realizaci Vašeho prohlášení ze dne 26.2.2022, zasadíte jí další zdrcující ránu, kterou budeme muset společně zacelovat mnoho a mnoho dalších let.

Závěrem bych chtěl deklarovat, že je mi líto každého vyhaslého života v důsledku zcela zbytečného vojenského konfliktu na území Ukrajinské republiky. Ovšem kriminalizací názorů našich občanů na příčiny vzniku tohoto spletitého mezinárodního konfliktu jim jej skutečně nevrátíme. Čeho naopak dosáhneme zcela spolehlivě, to je další okleštění svobody slova na našem území a prohloubení již tak značně dramatických příkopů mezi jednotlivými názorovými skupinami v naší společnosti.

Pamatujte na slova George Orwella, že pokud svoboda slova něco znamená, pak je to právo říkat ty věci, které lidé nechtějí slyšet. Právní stát existuje pouze tam, kde i politické názory, které se mohou většinové populaci zdát oprávněně amorální či opovrženíhodné, nejsou z právního hlediska nijak postihovány. Jinak není dána svoboda projevu, a tudíž ani nelze takový stát považovat za demokratický.

Dovolím si uzavřít tento svůj dopis nikoliv slovy svými, nýbrž komentářem č. 34 Výboru Spojených národů pro lidská práva:

„Jde o právo, z nějž Pakt nepřipouští žádné výjimky či omezení. Svoboda názoru dopadá na právo změnit názor kdykoli a z jakéhokoli důvodu si osoba svobodně přeje. Nikdo nesmí být ani podroben jakémukoli omezení práv zaručených Paktem z důvodu svých skutečných, vnímaných či předpokládaných názorů. Jsou chráněny všechny druhy názoru, včetně názorů politické, vědecké, historické, morální či náboženské povahy. Obtěžování, zastrašování či stigmatizace osoby, včetně uvěznění, zadržení, souzení či vazby z důvodu názorů, které by mohla zastávat, představuje porušení článku 19 odst. 1.“

Velmi bych si přál, abyste v tomto komentáři nalezl inspiraci pro své další kroky.

V úctě

JUDr. Jindřich Rajchl

Share on Facebook
Facebook
Sdílet...
Rubriky
Jindřich Rajchl Právo

Falešná cenzorská hra s nepohodlnými weby pokračuje

Falešná hra s nepohodlnými weby

Den po zahájení vojenského konfliktu na Ukrajině bylo občanům ČR s velkou pompou oznámeno, že po „intenzivních komunikacích s bezpečnostními složkami státu a na základě doporučení Vlády České republiky“ se sdružení CZ.NIC rozhodlo zablokovat tzv. dezinformační weby, které ohrožují naši národní bezpečnost.

Na tomto oznámení lze nalézt hned několik velmi zajímavých faktů a diskrepancí, jež byly zčásti zřejmé již v den jeho zveřejnění a zčásti se vyjevily v týdnech a měsících, jež po datu 25.2.2022 následovaly:

  1. Žádná ze zainteresovaných stran (NIC.CZ, vláda, jiné orgány veřejné správy) neposkytla sebemenší vysvětlení ohledně legislativního rámce, na jehož základu bylo k tomuto kroku přistoupeno. Naopak dne 12.5.2022 už si CZ.NIC poté, co stát ponechal toto sdružení zcela na holičkách, začal veřejně stěžovat, že „chybí zákonná opora“, a tudíž weby odblokuje. Jinými slovy CZ.NIC přiznal, že jednal zcela nelegálně.
  2. Dne 24.5.2022 pak mluvčí CZ.NIC Vilém Sládek, vědom si výše popsaného lapsu, předvedl pověstný Cimrmanův úkrok stranou, když prohlásil, že „CZ.NIC weby odblokuje, protože už nejsou nebezpečné“. Prý poklesla jejich návštěvnost. Musím se přiznat, že skutečnost, že se nebezpečnost webů měří podle jejich návštěvnosti, je pro mne opravdu revoluční novinkou. Už jen s ohledem na to, že díky reklamě, kterou těmto webům jejich zablokování poskytlo, jim tato návštěvnost zcela záhy opět naroste, a to na hodnoty, o nichž se jim před 25.2.2022 ani nesnilo. Toto podivuhodné zdůvodnění by tak panu Sládkovi nespolkla ani moje pětiletá dcera.
  3. To, že vláda dne 25.2.2022 ve svém prohlášení č. 127 vyzvala „oprávněné osoby a osoby disponující technickými možnostmi, aby šíření cílených lží a dezinformací nepřihlíželi“ (sic! – vládní činitelé patrně skutečně neovládají shodu přísudku s podmětem), k čemuž se přidalo svým dopisem Národní centrum kybernetických operací, které seznam nepohodlných webů dodalo, nijak nebránilo Petru Fialovi, aby v rámci interpelací v poslanecké sněmovně výslovně sdělil, že  „svobodným rozhodnutím se správce domén rozhodl prostě tyto dezinformační weby zastavit“. Takto bez uzardění dokázal lhát i přes výše uvedenou výzvu Národního centra kybernetických operací, jež zakončila svůj apel na CZ.NIC k zablokování webů vpravdě komsomolským zvoláním „Děkujeme a Vážíme si Vaší odvahy!“ Inu, kdyby panu Fialovi rostl nos po každé jím vyslovené lži jako Pinocchiovi, tak už by ho měl dnes delší než princezna Bosana z pohádky Tři veteráni. Opravdu mě mrzí, že jsem nemohl jako malá muška být v tu chvíli v zasedačce CZ.NIC, kde si asi kluci říkali něco ve smyslu „pěkně nás v tom vymáchal, co?“.
  4. Nikdo dodnes neví, kdo a podle jakých kritérií sestavoval onen blacklist webů, které mají být zablokovány. Opravdu netuším, jak se k aeronetu či sputniku mohl přimíchat seriózní zpravodajský web www.prvnizpravy.cz. Zlé jazyky hovoří cosi o tom, že se tento web kdysi poměrně nevybíravě pustil do bývalého gay pornoherce a dnes největšího žijícího experta na evropské hodnoty Jakuba Jandy. Ale to je určitě jen shoda náhod. Možná jsem rýpal, ale fakt by mě zajímala hodnotící kritéria, podle nichž bylo určeno, kdo musí být umlčen.
  5. Přestože CZ.NIC následně oznámil odblokování webů (válka sice pokračuje, ale weby jak už víme zničehonic přestaly být nebezpečné), tak se stále na většinu z nich na doméně .cz nepodíváte. Oni se totiž k blokaci aktivně přidali i mobilní operátoři O2 a T-Mobile. Tyto dvě korporace bdící nad čistotou myslí našich spoluobčanů, totiž tyto weby blokují dále. A vůbec si s tím hlavu nelámou.

Zkusme tady odlít hustou a nechutnou omáčku ukuchtěnou našimi mravokárci a podívejme se na samou dřeň tohoto příběhu, který zůstane navždy černou skvrnou na institutu svobody projevu v České republice. Co tam uvidíme?

  • že na přímý nátlak vlády došlo k zablokování provozu skupiny webů sestavené na základě zcela nečitelných a nikým nevysvětlených kritérií bez jakéhokoliv právního podkladu
  • že nám pan premiér otevřeně lhal (což uznávám, že není žádný převratný objev, neboť jemu se práší od úst víc než od kočáru)
  • že tento protiprávní stav trvá díky obřím korporacím, jež se rozhodly hrát roli strážců naší morálky, přestože svou činností už opakovaně prokázaly, že ani netuší, co tento pojem znamená
  • a že nejskalnějšími zastánci této evidentní protiprávní cenzury jsou ti samí liberálové, kteří už několik let horují proti omezování svobody slova v Číně nebo Rusku

Pro tyto farizejské pokrytce mám takový kyselý bonbónek na závěr – díky vašemu svatému boji proti Rusku jsme se v oblasti svobody názorového projevu dostali na jeho úroveň. Či spíše pod ní. Rusko samotné totiž k obdobnému kroku přistoupilo až o týden později.

Přestože teď jistě začnou křičet, jak si můžu dovolit Českou republiku a Rusko v této oblasti srovnávat, tak realita je více než prostá – přestože se stokrát můžete snažit nazývat protiprávní blokaci zcela nejasně určené skupiny webů vznešeným výrazem „boj proti dezinformacím“, ve skutečnosti se jedná o prachobyčejnou cenzuru nepohodlných oponentů současné vládní garnitury.

Ono když něco vypadá jako kachna, chodí jako kachna a kváká jako kachna, tak se můžete sice lidem snažit namluvit, že je to zlatý retrívr, nicméně většina lidí dřív nebo později pozná, že to fakt je jen obyčejná kachna.

A vy jste jen ubozí cenzoři bez elementární úcty ke svobodě slova.

Share on Facebook
Facebook
Sdílet...
Rubriky
Právo

Svoboda slova – odborná debata

Svoboda slova
https://www.youtube.com/watch?v=a-PrHOt4Yfc
Share on Facebook
Facebook
Sdílet...
Rubriky
Energetika Nezařazené

Debata s I. Noveským, V. Štěpánem, P.Janečkem a V. Törökem

Energetická krize
https://www.youtube.com/watch?v=8Isb4fTCQ5k
Share on Facebook
Facebook
Sdílet...