Rubriky
Ekonomika Homepage Zdravotnictví

Individuální účty dávají čím dál větší smysl

V ČR je veřejné zdravotnictví dostupné, na vysoké úrovni a více méně bez přímé úhrady pacientem. Samozřejmě i u nás jsou obory s větší mírou spoluúčasti, ale to k věci patří a my pacienti to chápeme.

Rostoucí náklady (v posledních letech rostoucí rapidně) vyvolávají otázku, jak dál, zdali zdravotní péče není přefinancována, nebo alespoň, kde „vzít“ na zdravotní péči více potřebných peněz. Státní rozpočet je nemá, což se letos ukázalo snížením plateb za tzv. státní pojištěnce rozhodnutím našeho parlamentu. Přesto odmítám tvrzení, že české zdravotnictví další „zdroje“ nepotřebuje. Kdyby tomu tak bylo, tak by naše nemocnice zářily novotou a lékařů i sester bychom měli nadbytek. Tomu ale tak není. Řada nemocnic je sice opravených, ale řada také ne. A v oblasti personálu to je problém ještě větší. Relativní nedostatek lékařů je dán odborností a místem a nedostatek zdravotních sester je až na výjimky absolutní.

Náklady na zdravotní péči rostou, a to z řady důvodů. Především jde o stárnutí naší populace, kdy roste podíl pacientů ve vyšším věku a ti potřebují více zdravotní péče. Nové metody terapie i prevence s každoročním nárůstem nákladů o několik miliard korun a také vyšší „laické“ vzdělání pacientů a dostatek (ne vždy validních) informací nás stojí další peníze. A my sami zdravotníci také již nechceme na úkor svých platů „dotovat“ náklady na zdravotní péči. A také rychle rostou náklady na energie, dopravu, služby a podobně.

Řada ekonomů a dalších odborníků se zamýšlí nad tím, jak do zdravotnictví „poslat“ více peněz. Připouští možnost obnovy poplatků za pobyt v nemocnici, či za větší spoluúčast na některých (ptám se kterých?) výkonech nebo léčbě. Opět je nyní řešena možnost připojištění k povinnému veřejnému zdravotnímu pojištění. Jistě za úvahu nebo diskuzi to stojí, ale v konečném důsledku půjde spíš jen o jednotky miliard korun než větší pomoc.

Zdravotní pojišťovny, aby vůbec zvládly nároky spojené s financováním zdravotní péče, do systému úhrady již před lety zavedly řadu limitujících mechanismů, které nutí zdravotnická zařízení šetřit. Ale to nestačí. Teprve, když budeme šetřit všichni, tak se to skutečně projeví. To mě vede k „oprášení“ myšlenky tzv. individuálních účtů, kdy úspory každého z nás mohou mít přínos v nějakém bonusu opět každému z nás, kteří něco ušetříme. Jde o metodu, kdy bez ohledu na výši našich plateb do veřejného zdravotního pojištění, budou naše výdaje vztaženy k průměrné úhradě na jednoho pojištěnce dané pojišťovny, korelovány s věkem, pohlavím a místem (například v rámci Prahy a Středočeského kraje) a část případné úspory odvozené od referenčních dat se nám „vrátí“ zpět na náš individuální účet jako bonus k dalšímu využití kupříkladu na stomatologickou péči, lázeňskou péči nebo doplatky za léky. Veškeré informace budou pro konkrétního pojištěnce dostupné on-line. Jde o to nikoliv šetřit na nezbytné péči ale na duplicitních vyšetřeních, výkonech atd. Výhrady typu, že lékař má vždy „navrch“ nad pacientem zazní, ale jsou zavádějící. Argumentační možnosti pacienta vůči lékaři jsou často omezené, ale v některých případech nikoliv: Mám na mysli například odběry krve duplicitní u praktiků a specialistů, stejná vyšetření tam nebo jinde… Zkrátka je třeba vyvolat zájem o úspory u všech zúčastněných. Vždyť každý by si mohl (a může už nyní) na svém účtu zkontrolovat, jaké peníze na jeho zdravotní péči šly.

Myslím, že tímto způsobem je možno ušetřit ročně i několik desítek miliard korun. Zvláště, když součástí každé zprávy od lékaře bude i výčet na zdravotní pojišťovnu vykázaných výkonů včetně ceny. Jde o nás všechny pacienty, zdravotníky i zdravotní pojišťovny. Prosím zamysleme se nad tím.

MUDr. Marek Zeman, MBA.

Rubriky
Nezařazené

Vláda národní rozpočtové katastrofy

Současné pětikoaliční vládě Petra Fialy se začalo říkat Vláda národní katastrofy. Nutno říci, že plným právem, alespoň co se týče rozpočtové odpovědnosti. Ano, nastalo období schvalování rozpočtu, a protože je po volbách, tak se opravdu nestačíme divit. Vládnoucí koalice opravdu ztratila veškeré myslitelné zábrany a vlastně nám tak beze studu přiznala, že neumí vůbec nic.

Vzpomenete si, jak loni na podzim nám „ušetřila“ (dle svého vlastního vyjádření) 96,6 mld. Kč, když upravila původní návrh rozpočtu tak, že seškrtala pár fiktivních investičních výdajů, které nebyly plně připravené, a hlavně zvedla příjmy z našich daní o 62 mld. Kč? Jak tedy snížila návrh schodku z 376,6 mld. Kč na krásných 280 mld. Kč a prohlásila se za vládu rozpočtově odpovědnou?

No realita je taková, že už máme za sebou první novelu, která zvýšila schodek na 330 mld. Kč (mimochodem s dalším navýšení výběru našich daní o další 65 mld. Kč jakoby lidé a firmy měli dost peněz). A aby toho ještě nebylo dost, tak Sněmovna nyní projednává rozpočtovou novelu, která může schodek prohloubit až na 375 miliard korun. Bude tedy nakonec o necelé 2 miliardy korun nižší, než jaký předpokládal původní návrh rozpočtu, jak jej předložil ještě rozpočtově nezodpovědný Babišův kabinet. A to vše při faktu, že vláda pořád plánuje vytáhnout z našich kapes o 127 mld. Kč více na daních. Pokud doufáte, že ty peníze jdou alespoň do investic, tak vás musím zklamat. Nejdou.

Bohužel, to je teprve začátek, celé rozpočtové katastrofy. Vláda nyní schválila a předloží svému Parlamentu (úmyslně říkám svému, neb v něm po proběhlých volbách není síla, která by se jí mohla postavit.) návrh rozpočtu na rok 2023 a střednědobý výhled na roky 2024 a 2025. A pokud jste měli pocit, že hrátky kolem rozpočtu 2022 jsou špatný vtip, tak teprve nyní začíná to pravé rozpočtové peklo.

Připravený a vládou schválený návrh rozpočtu na rok 2023 obsahuje příjmy 1928 mld. Kč a výdaje 2223 mld. Kč, tedy schodek státního rozpočtu by tak příští rok mohl dosáhnout 295 mld. Kč. Ve střednědobém výhledu navrhuje ministerstvo financí schodek rozpočtu ve výši 280 mld. Kč, pro rok 2024 a 260 mld. Kč v roce 2025.

Jistě umíte dobře sčítat, takže 375 mld. Kč za rok 2022, k tomu 295 mld. Kč za rok 2023, dále 280 mld. Kč za rok 2024 a nakonec 260 mld. Kč za rok 2026 dává dohromady neuvěřitelných 1210 mld. Kč za 4 roky této vlády!!!

Já to možná napíšu takto – 1 210 000 000 000 Kč.

Celkový dluh ČR k 31. 12. 2021 činil 2465,7 mld. Kč, takže tato vláda rozpočtové katastrofy zvýší za 4 roky zadlužení o 49,1 procent toho, co zvládly zadlužit všechny české vlády předtím za 31 let!!! A když to hodně zjednoduším a přepočtu touto vládou vytvořený dluh na jednu osobu, tak tato vláda zadluží každého občana (včetně dětí a novorozenců) o dalších 113,5 tis. Kč. To je na čtyřčlennou rodinu krásných 454 tis. Kč.

Bohužel to ale pořád není ta nejhorší zpráva, jsou tu ještě další dvě horší. Jedné jste si možná již všimli sami. Tato vláda jaksi považuje za standard, že schodek dosahuje částky 260 mld. Kč a více. Předpokládá tedy, že hluboce deficitní rozpočet je novým trvalým stavem a nepředkládá a ani neplánuje předložit žádné řešení. Nutno dodat, že mírné snižování schodku je dáno nikoliv systémovým řešení či úsporami na straně výdajů, ale rychlejším tempem výběru našich daní, než je tempo růstu vládních výdajů. Jediné tedy co očekávají, že z nás vyždímají více než dosud, a to díky předpokládanému růstu HDP v ČR.

A to je ta poslední a zcela nejhorší zpráva. To celé rozpočtové šílenství je postaveno na predikci reálného růstu HDP v ČR, a to pro celé období 2022 až 2024.

Jen krátká ukázka zpráv za poslední týden:

 z ECB a EU:

  • Hlavní ekonom ECB Philip Lane začátkem tohoto týdne připustil: „Eurozóna je nebezpečně blízko recesi.“
  • „Možná se dostáváme do jedné z nejnáročnějších zim za celé generace,“ řekl minulý týden komisař EU pro hospodářství Paolo Gentiloni.
  • „Je těžké předvídat, jaký bude skutečný výsledek v roce 2023, ale určitě to bude těžký rok, jehož první čtvrtletí bude s největší pravděpodobností negativní, protože věříme, že poslední čtvrtletí roku 2022 bude pravděpodobně také negativní,“ ECB Prezidentka Christine Lagardeová tak potvrdila technickou recesi minimálně pro dva následující kvartály.

A ze světa investičních bankéřů:

  • „Důkazy o recesi se hromadí,“řekl ekonom Commerzbank Christoph Weil.
  • „ECB si v zásadě myslí, že normalizuje politiku, ale za současných okolností ve skutečnosti zesiluje pokles,“ řekl Alex Brazier, zástupce ředitele BlackRock Investment Institute.
  • Ekonomové Deutsche Bank minulou středu uvedli, že jejich projekce „mírné recese“ v Evropě již neplatí, protože energetická krize eskalovala. Prognózu snížila na -2,2 procenta z předchozích 0,3 procenta.
  • Barclays očekává, že eurozóna se příští rok sníží o 1,1 procenta.

Celý ekonomický svět očekává v EU recesi a v zásadě jen řeší jak velkou a jak dlouhou, ale český ministr financí bez ekonomického vzdělání připraví a česká vláda schválí návrh zákona, do kterého předepíše ekonomický růst. Vím, že Parlament je sbor zákonodárný ale pochybuji, že jeho moc dokáže změnit ekonomický běh světa, a tedy lze oprávněně očekávat, že skutečný schodek za rok 2023 bude ještě výrazně horší, a to samé lze říci i o následujících letech.

Bohužel máme opravdu vládu národní rozpočtové katastrofy, pod jejíž vedením se řítíme vstříc dluhu, nad kterým zůstává rozum stát a zcela bez náznaku jakéhokoliv řešení.

Pokud v politice důsledně uplatníte pravidlo o tom „moudřejší ustoupí“ tak nezbytně nutně dojdete do stavu, že ve vaší vládě budou sedět jen blbci.

Nemohu se ubránit pocitu, že při sestavování rozpočtu moudří v ČR ze slušnosti ustoupili blbcům. Jinak si tento návrh rozpočtu opravdu neumím vysvětlit. Vy ano?

Rubriky
Bezpečnost Ekonomika Energetika Nezařazené

Tiskové prohlášení: Otevřený dopis strany Právo Respekt Odbornost členům Parlamentu ČR

Praha, 4. října 2022

Vážené senátorky a poslankyně,
vážení senátoři a poslanci,

jistě neunikla vaší pozornosti hrubě urážlivá veřejná prohlášení členů politických stran a mediálně známých osob vůči Mgr. Janě Zwyrtek Hamplové, zvolené do Senátu Parlamentu České republiky v
senátním obvodu č. 76 – Kroměříž.

Touto cestou v první řadě odsuzujeme podobné projevy nenávisti a zloby jako něco, co se nesmí stát novým stylem politické kultury v České republice.

Současně vyzýváme i vás, abyste se k těmto výrokům otevřeně vyjádřili. Jsou totiž směrovány vůči Vaší nastupující kolegyni, demokraticky zvolené člence Parlamentu České republiky. Jsme přesvědčeni, že v tomto případě jednoznačně platí latinské „Qui tacet, consentire videtur”, tedy „kdo mlčí, zdá se, že souhlasí”.

Bez vzájemného respektu a bez dodržování alespoň základních zásad slušnosti ztratí Česká republika právo označovat se za demokratickou zemi, za zemi, založenou na lidskosti a právu.

Žádáme každého z vás, abyste veřejnost seznámili se svým pohledem na tuto zcela nepřijatelnou kampaň. Protože mlčení si bude naše společnost oprávněně vykládat jako váš souhlas s podobnými výroky, jaké jsou uvedeny v příloze dopisu.

JUDr. Jindřich Rajchl, předseda
JUDr. Tomáš Nielsen, 1. místopředseda
Mgr. Alena Maršálková, místopředsedkyně
Mgr. Ondřej Svoboda, místopředseda
JUDr. Petr Vacek, místopředseda

Příloha:
Ukázka urážlivých a hanlivých komentářů zveřejněných na sociálních sítích o Mgr. Janě Zwyrtek Hamplové.

Kontakt pro média: [email protected]