Mgr. Lenka Trkalová

Absolventka PF Západočeské univerzity v Plzni, samostatná advokátka od roku 2010. Zakládající členka Pro Libertate. V současnosti se podílí na vývoji SW pro nesporný rozvod s cílem vést rodiče k dohodě. Upozorňuje na negativní vliv systému, strachu a manipulace na svobodné rozhodování jednotlivce, včetně negativních dopadů na děti. Jako bývalá vrcholová sportovkyně podporovala v době uzavření škol a sportovišť zachování prezenčního vzdělávání a sportovních aktivit. Spoluzakladatela Institutu práv a občanských svobod „Pro Libertate“, Odborové organizace Pro Libertate a signatářka Charty2022. Zakladatelka portálu Teach Point zaměřeného na sebeřízené vzdělávání, s akcentem na propojení pedagogiky, psychologie, práva a sportu.

Články autora: