JUDr. Tomáš Nielsen

V advokacii působí od roku 2006. Předtím působil jako šéfredaktor časopisu Technologies & Prosperity a ředitel rozvoje TUESDAY Business Network. Ve své praxi se dlouhodobě věnuje internetovému a mediálnímu právu, včetně ochrany osobnosti, soukromí a osobních údajů. Přednášel na Právnické fakultě UK a na ČVUT. Je také držitelem ocenění Právník roku v oblasti IT za rok 2018 a je autorem řady publikací. Od března 2020 se věnuje problematice ochrany základních práv a svobod a principů demokratického právního státu v souvislosti s kroky vlády a dalších orgánů ČR při řešení koronavirové krize. Je spoluzakladatelem iniciativy Zdravé fórum, která sdružuje lidi požadující návrat do normálu.

Články autora: