JUDr. Petr Vacek

Působil v diplomatických službách jako attaché na velvyslanectví v Oslo a jako konzul na velvyslanectví ve Vídni a v Tokiu. Na Ministerstvu zahraničních věcí pracoval jako zástupce ředitele mezinárodně právního odboru. Nyní je advokátem se zaměřením na mezinárodní právo veřejné a soukromé a věnuje se problematice ochrany základních lidských práv a svobod.Jeden z úvodních signatářů Charty 2022. Expert na oblast mezinárodních vztahů a mezinárodních organizací.

Články autora: