Kontakty – centrála

Právo Respekt Odbornost
Patočkova 85
163 00 Praha 6 – Břevnov
IČO: 17085438

E-mail: [email protected]

Pro případ zasílání korespondence poštou odesílejte zásilky obyčejně – ekonomicky, nikoliv doporučeně. Na adrese kanceláře není nikdo trvale přítomen, pošta je však pravidelně vyzvedávána. Děkujeme.

Transparentní účet
Strana PRO
7412398010/5500

Děkujeme za poskytnutí finančního daru jako podpory na činnost naší strany.
Každého dárce, jehož dar převyšuje částku 1000 Kč, musíme ze zákona (§ 18 odst. 4. Zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích) identifikovat, proto si Vás dovolujeme požádat o vyplnění níže uvedeného formuláře.

Informace o financování volební kampaně – Řádné volby do Senátu Parlamentu ČR 2022