Petr Vacek

JUDr. Petr Vacek
Petr Vacek
Volební obvod č. 25 – Praha 6

Zadavatel, zpracovatel: PRO 2022

ZVU VÁS NA SETKÁNÍ SE MNOU
dne 20. 9. 2022, které se od 16.00 uskuteční ve sportovním areálu Na Hanspaulce 166/2,160 00 Praha 6 – Dejvice.
Budete mít možnost se zde setkat a pohovořit i s předním českým a světovým expertem v oboru epidemiologie a vakcinologie Prof. MUDr. Jiřím Beranem, CSc.
www.vacekdosenatu.cz

ZVU VÁS NA SETKÁNÍ SE MNOU
dne 21. 9. 2022, které se od 18.00 uskuteční v restauraci Na Marjánce Bělohorská 35/262 – 169 00 Praha 6-Břevnov.

Budete mít možnost se zde setkat a pohovořit s Jindřichem Rajchlem i přední českou imunoložkou Zuzanou Krátkou.

www.vacekdosenatu.cz 

PROČ KANDIDUJI?          

Abych přiměl Senát dělat to, co jsem spolu s ostatními kolegy více jak dva roky nekompromisně vyžadoval po státní moci. 

  1. Učinit přítrž veškerým snahám o zatahování naší země do války na Ukrajině.
  1. Nepřipustit, aby jakákoliv ideologie či korporátní zájmy převážily nad základní životní potřebou zajistit dostupné zdroje energie pro naše domácnosti a firmy.
  1. Nedopustit návrat státní covidové diktatury, která pošlapala základní lidská práva, lidskou svobodu a důstojnost a ze které profitovali pouze politici opojení totalitní mocí, lobbistické skupiny a firmy.  
  1. Rozbít informační kartel jediné pravdy. Nedovolit nástup cenzury a kriminalizace vlastních názorů
  1. Nedovolit vrchnostenský diktát jakékoliv nadnárodní organizace nad našimi životy.
  1. Vrátit slovům naší Ústavy „Státní moc slouží všem občanům“ jejich skutečný smysl.     

JUDr. PETR VACEK, diplomat, advokát, mezinárodní právník a zakládající člen Institutu práva a

občanských svobod Pro Libertate. Senátor co nechce válku!